Dökümhane Akademi Eğitimleri

Herkese Açık Sunulan Eğitim Videolarımız

Dökümhane Akademi’de yer alan tüm eğitimler ücretsiz ve herkese açık olarak sunulmaktadır.

İstediğiniz eğitime katılmak için aşağıdaki bağlantıları takip edebilirsiniz.

Dökümhanelerde emisyon ve enerji yönetimi

Dökümhanelerde emisyonların doğru şekilde yönetilmesi ve filtrelenmesi çok önemlidir. Dökümhanelerde kullanılan malzemelerin, özellikle kömür tozu ve silis kumu, kullanımı sırasında emisyon çıkışı oluşabilmektedir. Bu nedenle, uygun malzeme ve filtreleme yöntemlerinin seçimi büyük önem taşımaktadır. Buna ek olarak, dökümhanelerde enerji verimliliğinin sağlanması kritiktir. ISO 50000 enerji yönetim sisteminin uygulanmasıyla önemli tasarruflar sağlanabilmektedir. Bu amaçla, enerji tüketimi izlenmeli ve eğitimlerle farkındalık oluşturulmalıdır.
Dökümhanelerin enerji yönetimi ve emisyon yönetimi stratejileri geliştirerek enerji verimliliğini artırması ve çevreye daha duyarlı bir yaklaşım benimsemesi sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım olacaktır.

Anahtar kelimeler: Dökümhanelerde çevre yönetimi, enerji tasarrufu, hava kirliliği, çevre dostu döküm, sürdürülebilirlik, dökümhane tutkusu.

Dökümhanelerde girdiler ve çevresel etkileri

Dökümhanelerde atık yönetimi, kullanılan ham maddelerin çeşitliliği ve büyüklüğü nedeniyle önem taşıyan bir konudur. Bu proseslerin bir sonucu olarak çok miktarda atık üretilmektedir. Ancak atık yönetimi, bu atıkların döngüsel ekonomi prensipleri doğrultusunda değerlendirilmesini sağlamak adına son derece önemlidir. İlk olarak, kaynağında ayrı toplanan atıklar için envanter oluşturulması gerekmektedir. Daha sonra atık yönetimi hiyerarşisine uygun olarak, atık çıkmasını önleme, azaltma, geri dönüşüm, enerji geri kazanımı ve bertaraf gibi adımlar izlenmelidir. Bu şekilde atık yönetimi, malzeme ve enerji kayıplarını azaltarak maliyetleri düşürmekte ve doğal kaynakların verimli kullanımını teşvik etmektedir. Ayrıca, metal geri dönüşümü sayesinde küresel ısınma tehdidi azalmakta, enerji tasarrufu sağlanmakta ve doğal kaynaklar korunmaktadır.

Anahtar kelimeler: Kalıp tasarımı, çevreye önem ver, su tasarrufu, robotik boya, çevre dostu kimyasallar, atık azaltma, dökümhane, sürdürülebilirlik, endüstriyel yeşil dönüşüm.

Dökümhanelerde atık yönetimi, kullanılan ham maddelerin çeşitliliği ve büyüklüğü nedeniyle önem taşıyan bir konudur. Bu proseslerin bir sonucu olarak çok miktarda atık üretilmektedir. Ancak atık yönetimi, bu atıkların döngüsel ekonomi prensipleri doğrultusunda değerlendirilmesini sağlamak adına son derece önemlidir. İlk olarak, kaynağında ayrı toplanan atıklar için envanter oluşturulması gerekmektedir. Daha sonra atık yönetimi hiyerarşisine uygun olarak, atık çıkmasını önleme, azaltma, geri dönüşüm, enerji geri kazanımı ve bertaraf gibi adımlar izlenmelidir. Bu şekilde atık yönetimi, malzeme ve enerji kayıplarını azaltarak maliyetleri düşürmekte ve doğal kaynakların verimli kullanımını teşvik etmektedir. Ayrıca, metal geri dönüşümü sayesinde küresel ısınma tehdidi azalmakta, enerji tasarrufu sağlanmakta ve doğal kaynaklar korunmaktadır.

Anahtar kelimeler:  Doğaya saygı, sürdürülebilir yaşam, sürdürülebilir gelecek, atık yönetimi, dökümhane, çevre yönetimi, sürdürülebilirlik, döküm endüstrisi, çevre koruması, çevresel değerler, doğa, atık azaltımı, geri dönüşüm, çevreci ürünler, çevre duyarlılığı, çevre kirliliği, yeşil ekonomi, çevresel tasarım, çevre bilinci, sıfır atık.

Dökümhanelerde çalışanların çevre bilincinin geliştirilmesi, çevre duyarlılığının arttırılması, çevresel faaliyetlere aktif olarak katılımlarının sağlanması, yönetim sistemlerine uyumunun artırılması ve çevre etkilerinin birlikte yönetilmesi oldukça önemlidir. Sıfır atık, kaynak yönetimi, çevre bilinci, enerji verimliliği, su ve karbon ayak izi takibi ve hesaplanması gibi çeşitli konularda eğitim organizasyonları düzenlenmelidir. Serimizin ikinci bölümünde uygulamalı eğitim sınıfından bir örnek izleyeceğiz.
Bu eğitimler, çalışanların çevresel etkileri azaltmak için nasıl harekete geçebilecekleri konusunda fikirler verirken, aynı zamanda yönetim sistemlerine uyum sağlamalarına da yardımcı olur. Bu nedenle, dökümhanelerin ve diğer sanayi işletmelerinin çevre eğitimlerine yatırım yapmaları ve çevre yönetim sistemlerini geliştirmeleri gerekmektedir.

Anahtar kelimeler:Dökümhane, çevre yönetimi, sürdürülebilirlik, döküm endüstrisi, çevre koruması, çevresel değerler, doğa, yenilenebilir, atık azaltımı, ekolojik dengeli üretim, geri dönüşüm, çevreci ürünler, çevre duyarlılığı, çevre kirliliği, sürdürülebilir yaşam, yeşil ekonomi, çevresel tasarım, çevre bilinci, sürdürülebilir ürünler, sıfır atık.

İmalat endüstrisinde oldukça yaygın kullanılan ve hayatın bir çok alanına hizmet eden metal döküm prosesi doğru bir çevre yönetim sistemiyle risklerin fırsatlara dönüştürülmesi için önemli bir fırsat sunuyor.
Eski bir üretim yöntemi olan döküm, içerisinde boşluklar bulunan kalıplara metalin ergitilerek dökülmesiyle parçalar elde edilmesini sağlar. Peki, dökümhanelerde çevre yönetimi neden önemli? Dökümhanelerde kullanılan girdiler ve yardımcı malzemelerin doğru bir şekilde yönetilmesi, işletmelerin çevresel etkilerini en aza indirmesi ve çevreye duyarlı bir üretim yapması açısından oldukça kritiktir.

Anahtar kelimeler: Dökümhane, çevre yönetimi, sürdürülebilirlik, çevre koruması, çevresel değerler, ekolojik dengeli üretim, geri dönüşüm, çevre kirliliği, sürdürülebilir yaşam, yeşil ekonomi, çevre bilinci, sıfır atık.

Dökme demir katılaşmasına giriş

Bu eğitim, dökümhane mühendisliğine yeni başlayan ya da farklı departmanlarda çalışan ve işin mühendislik boyutu hakkında temel düzeyde bilgi almak isteyen kişiler için hazırlandı. Dökme demir katılaşmasının temelleri, demir-karbon faz diyagramına göre katılaşma süreci, mikroyapının oluşumu ve dökme demirlerde görülen başlıca fazlar hakkında bilgi, bu eğitimin genel çerçevesini oluşturuyor.

Anahtar kelimeler: Dökme demir, faz diyagramı, mikroyapı oluşumu, dökme demirde fazlar

Dökme demirde alaşım elementlerinin etkileri

İlk eğitimin devamı olarak, bu eğitim de dökümhane mühendisliğine yeni başlayan ya da farklı departmanlarda çalışan ve işin mühendislik boyutu hakkında temel düzeyde bilgi almak isteyen kişiler için hazırlandı. Karbon (C), silisyum (Si), fosfor (P), kükürt (S) gibi temel elementlere ek olarak bakır (Cu) ve kalay (Sn) gibi perlit yapıcı elementler ve krom (Cr), molibden (Mo) ve vanadyum (V) gibi karbür yapıcı elementlerin etkileri, segregasyon eğilimleri ve alaşımda bulunması gereken miktarlar bu eğitimin genel çerçevesini oluşturuyor.

Anahtar kelimeler: Alaşım elemetleri, perlit yapıcılar, karbür yapıcılar, segregasyon

Dökümde ısıl işlem uygulamaları

Bu eğitimde, Bodycote Istaş Türkiye Ar-Ge ve Eğitim Yöneticisi Metalurji Yük. Müh. Bilgi ÇENGELLİ; döküm parçaların ısıl işlem teori ve pratiği, başarılı ısıl işlem için dikkat edilmesi gereken noktalar, ısıl İşlemde yeni uygulamalar hakkında faydalı ve güncel bilgiler verecektir.

Anahtar kelimeler: Çelik döküm, çelik, ısıl işlem, döküm, TÜDÖKSAD Akademi, metalografi, mikro yapı, iç yapı, faz dönüşümleri, mekanik özellikler, faz denge diyagramları

Dökümde ısıl işlem uygulamaları- Bölüm 2

Bu eğitimde, Bodycote Istaş Türkiye Ar-Ge ve Eğitim Yöneticisi Metalurji Yük. Müh. Bilgi ÇENGELLİ; döküm parçaların ısıl işlem teori ve pratiği, başarılı ısıl işlem için dikkat edilmesi gereken noktalar, ısıl İşlemde yeni uygulamalar hakkında faydalı ve güncel bilgiler verecektir.

Anahtar kelimeler: Çelik döküm, çelik, ısıl işlem, döküm, TÜDÖKSAD Akademi, metalografi, mikro yapı, iç yapı, faz dönüşümleri, mekanik özellikler, faz denge diyagramları

Dökümde ısıl işlem uygulamaları- Bölüm 3

Bu eğitimde, Bodycote Istaş Türkiye Ar-Ge ve Eğitim Yöneticisi Metalurji Yük. Müh. Bilgi ÇENGELLİ; döküm parçaların ısıl işlem teori ve pratiği, başarılı ısıl işlem için dikkat edilmesi gereken noktalar, ısıl İşlemde yeni uygulamalar hakkında faydalı ve güncel bilgiler verecektir.

Anahtar kelimeler: Çelik döküm, çelik, ısıl işlem, döküm, TÜDÖKSAD Akademi, metalografi, mikro yapı, iç yapı, faz dönüşümleri, mekanik özellikler, faz denge diyagramları

Yolluk tasarımına giriş

Döküm süreçlerinde sıvı metalin kalıba girişini sağlayan yolluk sistemi büyük önem taşımaktadır. Yolluk sistemi her ne kadar tecrübesiz bir göze sadece sıvının kalıba döküldüğü kanal gibi görünse de, sıvının kalıba girerken maruz kaldığı etkiler, birçok döküm hatasına yol açabiliyor. Bu eğitim, döküm süreçlerine yolluk tasarımının nasıl yapılabileceği ve bu tasarımda dikkat edilmesi gereken temel faktörler hakkında giriş seviyesinde bilgi vermeyi hedeflemektedir.

Anahtar kelimeler: Kalıplama, döküm süreçleri, yolluk sistemi, tasarım

Dökümün 10 kuralı

Bu eğitim, John Campbell tarafından belirlenen dökümün 10 altın kuralı üzerine odaklanmaktadır. Özellikle dökümhane mühendisliğine yeni başlayan genç mühendisler için faydalı olacağı düşünülen bu eğitim, birçok karmaşık kuralı yönetilebilir 10 basit komut haline indirgemektedir. Bu kurallara uyulduğu sürece kalite dökümler üretilebileceği ve fire oranlarının düşeceği öngörülmektedir.

Anahtar kelimeler: Dökümcülük, temel kurallar, sıvı metal özellikleri, kalıp özellikleri

Alüminyum Dökümde Porozite

Dökümhane Akademi kapsamında yayımlanan bu video, alüminyum döküm işleminde meydana gelen porozite oluşumlarına, kontrol ve çözüm yöntemlerine dair giriş seviyesinde bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler: Alüminyum, döküm, porozite, sıvı metal, hidrojen, çözünürlük, bifilm, oksit, cüruf, gaz giderme, türbülans

Yolluk tasarımı hesaplamaları

Bu eğitim, alüminyum döküm süreçlerinde yolluk tasarımında kullanılan hesaplamalar üzerine giriş seviyesinde bilgi vermeyi hedeflemektedir. Döküm süreçlerinde sıvı metalin kalıba girişini sağlayan yolluk sistemi büyük önem taşımaktadır. Yolluk sistemi her ne kadar tecrübesiz bir göze sadece sıvının kalıba döküldüğü kanal gibi görünse de, sıvının kalıba girerken maruz kaldığı etkiler, birçok döküm hatasına yol açabiliyor. O nedenle bu hesapların doğru bir şekilde yapılabiliyor olması, hatasız parça elde edebilmek açısından büyük önem taşıyor.

Anahtar kelimeler: Kalıplama, döküm süreçleri, yolluk sistemi, tasarım

Döküm prosesinde kumun elek analizi

Dökümhanelerde kalıplama amacıyla kullanılan kumların sahip olduğu çeşitli özellikler, bazı döküm hatalarının oluşumu üzerinde önemli etkiler yaratabiliyor. Bu özelliklerin başında, kullanılan kumun tane boyu dağılımı geliyor. Bu eğitim videosunda, tane boyunun etkileyebileceği döküm hatalarına girmeden, sadece bir elek analizi nasıl yapılır sorusu üzerinde duruyoruz.

Anahtar kelimeler: Kalıplama, kum kalıp, tane boyu dağılımı, AFS numarası

Döküm prosesinde kumun KOH tayini

Özellikle alkali fenolik reçine ile çalışan ve termal reklamasyon sistemi kullanan dökümhaneler için önemli olan KOH tayini testi, kumdaki K ve KOH değerlerini ölçerek alkali miktarını açığa çıkarmaktadır. Bu testin genel prosedürü ve test sırasında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bu videoda açıklanmaktadır.

Anahtar kelimeler: Kalıplama, kum kalıp, alkali fenolik reçine, KOH tayini, termal reklamasyon

Reçineli kalıplama kumunda pH tayini

Döküm kumuna katılan bağlayıcı ve serterlerin daha etkin bir şekilde çalışabilmesi için dikkate alınması gereken parametrelerden bir tanesi de pH değeridir. Temel olarak kumun asitlik ve bazlık derecesini ölçmek amacıyla yapılan pH tayini, kumun kürleşme hızı hakkında bilgi verir. Bu eğitim, bu test hakkında temel seviyede bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler: Kalıplama, kum kalıp, pH tayini, kürleşme hızı

Döküm prosesinde besleyici gömlekler

Bu eğitim, döküm prosesinde sıklıkla karşılaşılan çekinti olayları karşısında besleyici hesaplarında, seçiminde ve kullanımında göz önüne alınması gereken noktalar, besleyici gömlek bileşimleri, farklı döküm alaşımları için besleyici seçimi ve uygulamaları hakkında bilgiler içermektedir.

Anahtar kelimeler: Besleyici, hesaplama, besleyici seçimi, besleyici gömlek bileşimleri

Döküm işlemlerinde köpük filtre

Bu eğitim, döküm prosesinin en önemli unsurlarından birisi olan yolluk sistemi ve yolluk sistemi içerisinde seramik köpük filtrelerinin seçimi ve uygulamaları hakkında bilgiler içermektedir.

Anahtar kelimeler: Döküm, köpük, köpük filtre, filtrasyon, yolluk sistemi, döküm hataları

Yolluk sistemi genel hesaplama formülü ve uygulamaları

Dökümhane Akademi kapsamında yayımlanan bu video, yatay ve dikey kalıplama ile döküm işleminde kullanılan yolluk sistemleri genel hesaplama uygulamaları hakkında giriş seviyesinde bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler: Yolluk sistemi, yolluk hesabı, yolluk, efektif yükseklik, kalıp boşluğu, döküm süresi, giriş hızı, filtre, köpük filtre,

Yolluk sistemi yatay kalıplama örnek çalışma

Dökümhane Akademi kapsamında yayımlanan bu video, yatay kalıplama ile döküm işleminde kullanılan yolluk sistemleri üzerinde yapılan örnek bir çalışma hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler: Yatay kalıplama, yolluk sistemi, yolluk hesabı, kalıp boşluğu, döküm süresi, giriş hızı, filtre, köpük filtre, örnek çalışma.

Yolluk sistemi dikey kalıplama örnek çalışma

Dökümhane Akademi kapsamında yayımlanan bu video, dikey kalıplama ile döküm işleminde kullanılan yolluk sistemleri üzerinde yapılan örnek bir çalışma hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler: Dikey kalıplama, yolluk sistemi, yolluk hesabı, kalıp boşluğu, döküm süresi, giriş hızı, filtre, köpük filtre, örnek çalışma.

Döküm prosesinde alkali fenolik ve furan reçine sistemleri

Bu eğitim, döküm prosesinde kullanılan reçineler ile ilgili olarak giriş seviyesinde bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Hem demir hem de demir dışı döküm proseslerinde tercih edilmekte olan ve havada sertleşen tipte reçineler olarak tanımlanan alkali fenolik ve furan reçineler tanımlanarak; üretilen numuneler üzerinde mukavemet testleri gerçekleştirilmekte ve sonuçlara dayanarak iki farklı reçine tipinin özellikleri kıyaslanmaktadır. Proseslere uygun reçine tiplerinin tespit edilmesi kaliteli döküm parçalar üretebilmek açısından büyük önem taşımaktadır.

Anahtar kelimeler: Alkali fenolik (alfaset) reçine sistemleri, furan reçine sistemleri, döküm reçineleri, mukavemet testleri, reçine seçimi

Döküm prosesinde kalıp ve maça boyaları

Bu eğitim, döküm işleminden önce kum kalıp ve maçalara uygulanan ve döküm hatalarını önemli derecede azaltan döküm boyaları hakkında bilgi verilmektedir. Su bazlı yada solvent bazlı olabilen döküm boyaları parçaların yüzey kalitesini de arttırmakta olup; çeşitli tekniklerle uygulanabilmekte ve kalite kontrol amacıyla çeşitli testlerden geçirilmektedir.

Anahtar kelimeler: Döküm boyası, temel boya testleri, su bazlı, solvent bazlı, refrakter, kaplama, kalıp, maça, boya

Reçineli kalıplama kumunda yanma kaybı tayini

Yanma kaybı tayini, döküm kumunun AFS standartlarına göre yakılarak içindeki uçucu maddelerin miktarının bulunmasına olanak sağlayan bir testtir. Dökümhane Akademi kapsamında hazırlanan bu eğitim videosu, bu testin nasıl yapıldığı ve test için gerekli ekipmanlar konusunda giriş seviyesinde bilgi sunmayı amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler: Kalıplama, kum kalıp, yanma kaybı, uçucu madde

Yaş kum kalıplamada aktif kil testi

Aktif kil testi, hem bentonit girişinin kontrolü, hem de mukavemet kontrolü için düzenli olarak yapılması gereken bir testtir. Aktif kilin artması mukavemet değerlerini arttırırken, aktif kilin azalması ters yönde bir etki yaratır. Bu eğitim, yaş kum ile kalıplama yapan dökümhanelerde aktif kil testinin nasıl yapılabileceğine dair bilgi sunmayı amaçlamaktadır. Aktif kilin tanımı yanında bu test için kullanılması gereken düzenek ve test prosedürünün ayrıntıları, bu eğitimin genel kapsamını oluşturmaktadır.

Anahtar kelimeler: Yaş kum, kalıplama, bentonit, aktif kil tayini

Yaş kum kalıplamada ayırma testi

Dökümhanelerde ayırma mukavemeti, basma mukavemeti ile birlikte değerlendirildiğinde, kumun plastik davranışı hakkında bilgi vermektedir. Bu eğitim, yaş kum kalıplama tekniği ile üretim yapan dökümhanelerde uygulanan ayırma testinin nasıl yapıldığını açıklamaktadır. Bu testin neden gerekli olduğu, test için kullanılması gereken düzenek ve testin genel prosedürü, bu eğitimin çerçevesini oluşturmaktadır.

Anahtar kelimeler: Yaş kum, kalıplama, bentonit, mukavemet, ayrıma testi

Yaş kum kalıplamada gaz geçirgenliği testi

Gaz geçirgenliği testi, döküm sırasında kalıba giren metalin oluşturduğu gazın tahliyesini nitelendirmektedir. Sıvı metalin kalıba girmesiyle oluşan gazlar eğer ki tahliye edilemezlerse, sıkıştıkları noktalarda parça içinde gaz boşluklarının oluşmasına neden olabilirler. Bu eğitim, yaş kum kalıplama yapan dökümhanelerde gaz geçirgenliği testinin nasıl yapıldığını açıklamaktadır. Testin genel tanımı sonrasında test için kullanılması gereken düzeneklerin aktarılması ve genel test prosedürünün açıklanması, bu eğitimin çerçevesini oluşturmaktadır.

Anahtar kelimeler: Yaş kum, kalıplama, gaz geçirgenliği

Yaş kum kalıplamada ıslak çekme testi

Islak çekme deneyi, dökümhanelerde sıklıkla yapılan bir mukavemet testidir. Test sonunda elde edilen mukavemet değerleri, aktif kil içeriğine ve bentonit tipine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu eğitim, yaş kum kalıplama yapan dökümhanelerde ıslak çekme testinin nasıl yapıldığını açıklamaktadır. Testin genel tarifinin ardından, bu test için kullanılması gereken düzenek ve testin genel prosedürünün açıklanması, bu eğitimin çerçevesini oluşturmaktadır.

Anahtar kelimeler: Yaş kum, kalıplama, mukavemet, ıslak çekme

Yaş kum kalıplamada yaş basma testi

Döküm prosesinde kalıp özelliklerini değerlendirmek için ölçülen bir diğer mukavemet değeri de, yaş basma mukavemetidir. Yaş basma mukavemeti, döküm sırasında sıvı metalin kalıba yapacağı basınca karşı dayanımın bir göstergesi olarak ölçülür. Bu eğitim, yaş kum kalıplama yapan dökümhanelerde yaş basma mukavemetinin nasıl ölçüleceği hakkında bilgi sunmaktadır. Yas basma testinin amacı hakkında genel bir bilgi yanında bu test için gereken düzeneğin açıklanması ve testin genel prosedürü, bu eğitimin kapsamını oluşturmaktadır.

Anahtar kelimeler: Yaş kum, kalıplama, mukavemet, yaş basma

Yaş kum kalıplamada yaş kesme testi

Yaş kum dökümhanelerinde kalıp özelliklerini değerlendirmek için ölçülen bir diğer mukavemet değeri de, yaş kesme mukavemetidir. Bu eğitim, yaş kum kalıplama yapan dökümhanelerde yaş kesme mukavemetinin nasıl ölçüleceği hakkında bilgi sunmaktadır. Yas kesme testinin amacı ve standart numune hazırlığı süreci hakkında genel bir bilgi yanında bu test için gereken düzeneğin açıklanması ve testin genel prosedürü, bu eğitimin kapsamını oluşturmaktadır.

Anahtar kelimeler: Yaş kum, kalıplama, mukavemet, yaş kesme

Furan reçine sisteminde mukavemet testi

Dökümhane Akademi kapsamında yayımlanan bu video, reçineli kalıplama tekniği ile üretim yapan ve furan reçinesi kullanılan dökümhanelerde mukavemet testlerinin nasıl yapıldığını açıklamaktadır.

Anahtar kelimeler: Reçine, maça, kum, mukavemet, test, çalışma süresi, sıyırma süresi, eğme dayanımı, kalem testi

Soğuk Kutu (Cold Box) Reçine Sisteminde Mukavemet Testi

Dökümhane Akademi kapsamında yayımlanan bu video, soğuk kutu (cold box) tekniği ile üretim yapan dökümhanelerde mukavemet testlerinin nasıl yapıldığını açıklamaktadır.

Anahtar kelimeler: Soğuk kutu, cold box, reçine, mukavemet, test, kum, maça, eğme dayanımı.

Yaş kum kalıplamada yanma kaybı

Yanma kaybı için, dökümhanelerin tek bir değer üzerinden ayar yapmaları doğru bir yöntem olarak önerilemez. Ama kalıp kumuna yapılacak ilaveler göz önüne alındığında, kömür tozu ilavesinin minimum düzeyde tutulması tavsiye edilebilir. Bu eğitim, yaş kum kalıplama yapan dökümhanelerde yanma kaybı testinin nasıl yapıldığını açıklamaktadır. Yanma kaybı kavramının genel bir tarifi yanında bu test için gereken düzeneğin açıklanması ve test prosedürünün tarifi, bu eğitimin genel çerçevesini oluşturmaktadır.

Anahtar kelimeler: Yaş kum, kalıplama, bentonit, kömür tozu, yanma kaybı

Döküm işleminde besleyici sistemleri

Bu eğitim, döküm işleminde kullanılan besleyici sistemleri hakkında temel seviyede bilgi sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Besleyici seçiminin doğru yapılmadığı durumlarda ortaya çıkabilecek problemler, besleyicilerin genel tanımı ve besleyici seçiminde dikkat edilmesi gereken başlıca etkenler, bu eğitim videosunun genel kapsamını oluşturmaktadır. Giriş seviyesinde hazırlanan bu eğitim videosu, sadece dökümhane mühendisleri için değil, tasarım mühendisleri için de faydalı bilgiler barındırmaktadır.

Anahtar kelimeler: Döküm, çekinti, besleyici, kalıplama

Döküm işleminde besleyici sistemlerinin temel hesapları

Metal ve alaşımların katılaşma sırasında bir hacim daralmasına maruz kaldıklarını biliyoruz. Eğer bu daralma sıvı metal takviyesiyle desteklenmezse, yani besleyiciler kullanılmazsa, döküm parçalarda çekinti problemleriyle karşılaşabileceğimizi de biliyoruz. Ama bu durum, çekintiyi engellemek için herhangi bir besleyiciyi kullanabileceğimiz anlamına gelmiyor. Bu eğitim, çekinti probleminin önüne geçmek için besleyici sistem hesaplarının nasıl yapılması gerektiği konusunda temel seviyede bilgi sunmayı amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler: Döküm, çekinti, besleyici, kalıplama

Döküm işleminde besleyici gömlekleri

Katılaşma sırasında meydana gelen hacim daralmasını dengelemek için kullanılan besleyiciler, doğal olarak parça üretimi için kullanılan metal tüketimini arttırıyor. Eğer bu besleyiciler gömleklerle desteklenirse, daha küçük bir sıvı rezervuarıyla daha etkili bir besleme etkisi elde edilebiliyor. Bu eğitim, besleyici gömleklerinin özellikleri ve kullanımı hakkında giriş seviyesinde bilgi sunmayı amaçlamaktadır. Gömleklerle desteklenen besleyiciler kullanılması durumunda besleyici sistem hesaplarının nasıl yapılması gerektiği, bu eğitimin genel çerçevesini oluşturmaktadır.

Anahtar kelimeler: Döküm, çekinti, besleyici, gömlek, kalıplama

Küresel grafitli dökme demirin özelliklerine giriş

Sfero dökme demir üreten dökümhaneler için hazırlanan bu eğitim, matris yapısı, küresellik, küre sayısı, kürelerin boy dağılımı ve karbürler gibi etkenlerin sfero dökme demirlerin özelliklerini ne şekilde etkilediğini açıklamak için hazırlandı. Sfero dökme demirlerin sınıflandırılması hakkında da bilgi sunulan bu eğitim, daha ziyade sfero dökme demir üretimine yeni başlayan mühendisler için hazırlandı.

Anahtar kelimeler: Sfero sınıfları, küresellik, küre boy dağılımı, küre sayısı, ferrit/perlit oranı, karbür miktarının etkileri

Küresel grafitli dökme demirin üretimi

Bu eğitim, küresel grafitli dökme demir üretiminde uygulanan ergitme, Mg tretmanı ve aşılama işlemlerinin ayrıntıları hakkında bilgi vermek için hazırlandı. Eğitimin adında her ne kadar giriş ifadesi yer alsa da, konuyu mümkün olduğunca ayrıntılarıyla ele alıp, farklı Mg işlemlerinin etkileri, Mg işleminin veriminin hesaplanması ve aşılama işlemi hakkında genel bir değerlendirme sunuyoruz.

Anahtar kelimeler: Sferonun alaşımlanması, Mg tretmanı, aşılama, tretman verimi

Dökme demirin termal analizine giriş

Bu eğitim, termal analize yeni başlayan mühendisler için, termal analizin uygulanması ve temel prensipleri hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlandı. Kullanılan analiz kapları, soğuma eğrisinin genel tarifi ve kritik dönüşüm sıcaklıklarının açıklanmasıyla başlayan eğitim, soğuma eğrisi analizini kullanarak kompozisyon kontrolünün nasıl yapılacağı ve gri dökme demirde optimum aşı seviyesinin nasıl tayin edilebileceği gibi konulara da açıklık getiriyor.

Anahtar kelimeler: Soğuma eğrisi, karbon eşdeğeri tayini, aşılama kontrolü

Sfero üretiminde termal analizle süreç kontrolü

Sfero dökme demirlerin üretiminde termal analiz yaklaşımının etkin bir şekilde kullanılabilmesi için ihtiyacınız olan tüm bilgiler bu eğitimde aktarılıyor. Aşılama ve tretman sonrasında karbon eşdeğerini dar bir aralıkta tutmak için ocak ayarını termal analiz ile nasıl yapılabileceği, çekinti probleminin giderilmesi için ideal termal analiz parametreleri ve bu paramaterin nasıl elde edilebileceği bu eğitimin genel çerçevesini oluşturuyor. Soğuma eğrisinin türevinin sağladığı bilgiler de bu eğitim kapsamında sunuluyor. Termal analize yeni giriş yapanların, bu ders öncesinde “Dökme Demirin Termal Analizine Giriş” eğitimini almalarını tavsiye ediyoruz.

Anahtar kelimeler: Soğuma eğrisi, ocak ayarı, kompozisyon kontrolü, çekinti, aşılama

Dökme demirin aşılanması

Bu eğitim ilk olarak gri ve sfero dökme demirlerde aşılamanın çalışma mekanizması hakkında temel bir bilgi sunduktan sonra, aşının etkinlik gösterebilmesi için alaşımda bulunması gereken elementler ve sağlanması gereken koşullar üzerinde duruyoruz. Farklı aşılama yöntemlerinin ve aşılarda bulunan çeşitli elementlerin etkilerinin bir değerlendirmesini yaptıktan sonra, aşılama sürecini nasıl tasarlayabileceğiniz konusunda fikir vermesi amacıyla, sfero üretiminde uygulanabilecek bir aşılama prosedürünü açıklıyoruz.

Anahtar kelimeler: Aşılama yöntemleri, aşılarda bulunan elementler, sferonun aşılanması

Sfero dökme demirde grafite dair biçimsel problemler

Chunky, patlak, sivri grafit: Sfero dökme demir üreten çoğu dökümhanenin başını ağrıtan grafite dair biçimsel problemler ve bu problemlerin çözüm yolları bu eğitimin genel çerçevesini oluşturuyor. Vermikülerleşme hakkında da bilgi sunulan bu eğitimde, her ne kadar biçimsel bir problem olmasa da, karbon yüzmesi de ayrıntılı olarak ele alınıp, giderilmesi için uygulanabilecek çözüm yolları tartışılıyor.

Anahtar kelimeler: Chunky grafit, patlak grafit, iğnemsi grafit, düzensiz grafit, vermikülerleşme, karbon yüzmesi

Dökme demirde eser elementlerin etkileri

Temel elementlerin etkilerini biliyoruz. Peki, ya eser miktarda bulunan elementler? Eser miktarda bulunmasına rağmen cürufu sıvılaştırabilen, perlit miktarını arttıran ya da chunky grafiti temizleyebilen elementler olduğunu biliyor musunuz? Eser miktarda bulunan elementler çoğu zaman dikkatlerden kaçsa ve göz ardı edilseler de, dökme demirlerin yapısında oldukça ciddi etkiler ortaya çıkartabiliyorlar. Bu eğitimde gri ve sfero dökme demirlerde eser miktarda bulunan elementlerin etkileri üzerinde duruyoruz.

Anahtar kelimeler: Eser elementler, karbür oluşumu, chunky grafit, sivri grafit, sıvı cüruf, gaz gözenekleri

Döküm parçalarda damarlanma problemi

Damarlanma (veining), döküm parçaların yüzeyinde ortaya çıkan damar ya da fitil görünümündeki hatalara verilen isim. Silis kumla yapılan kalıp ve maçalarda görülen bu hata türünü doğru müdahelelerle gidermek mümkün. Damarlanma hatasının ortaya çıkma nedenleriyle başlayan bu eğitim, hatanın ortaya çıkmasını teşvik eden faktörleri açıkladıktan sonra, bu hatanın giderilmesi için uygulanabilecek çözüm yollarını da sunuyor. Bu eğitimde, kalıp/maça karışımının damarlanma eğilimini test etmek amacıyla uygulayabileceğiniz bir test hakkında da bilgi veriliyor.

Anahtar kelimeler: Damarlanma, yüzey hataları, maça karışımı, kum karışımı

Sfero üretiminde tel Mg tretmanı uygulaması

Sfero dökme demir üretiminde uygulanan küreselleştirme işlemi için birçok farklı yöntem kullanılabiliyor. Bu eğitim, son yıllarda adını oldukça sık duymaya başladığımız tel tretman yöntemi üzerine odaklanıy0r. Tel tretman yöntemi her dökümhane için uygun bir proses değil. Prosesin sahip olduğu bazı kısıtlamalar nedeniyle her ne kadar bazı dökümhanelerin bu yöntemden uzak durması gerekiyor olsa da, tel tretman prosesine uygun dökümhanelerin bu işlemden birçok fayda elde edebileceklerini biliyoruz. Bu eğitim, nispeten yenilikçi diyebileceğimiz bu yöntemi ayrıntılarıyla ele alıyor ve dökümhanelerde başarılı bir şekilde kullanıma alınabilmesi için geren tüm parametrelerin değerlendirmesini sunuyor.

Anahtar kelimeler: Sfero, Mg tretmanı, küreselleştirme, tretman verimi

Vermiküler grafitli dökme demir: Üretimi ve özellikleri

Vermiküler grafitli dökme demir gerek mikroyapısı, gerekse sergilediği özellikler açısından gri ve sfero dökme demirler arasında bir geçiş yapısı olarak değerlendiriliyor. Sfero kadar yüksek olmasa da, gri dökme demire kıyasla daha iyi mekanik özellikler sergileyebilen vermiküler grafitli dökme demir, sahip olduğu yüksek ısı iletkenliği sayesinde fren diski ve motor bloğu gibi hem mekanik, hem de ısıl yüklerin yoğun şekilde etki ettiği parçalar için uygun bir malzeme tercihi olarak öne çıkıyor. Son yılların bu popüler malzemesinin üretimine dair tüm ayrıntıların sunulduğu bu derste, vermiküler grafitli dökme demir üretiminde süreç kontrolünün nasıl sağlanabileceği ve elde edilecek mekanik ve ısıl özelliklerin sınırları hakkında da kapsamlı bir değerlendirme sunuyor.

Anahtar kelimeler: Vermiküler grafit, Mg tretmanı, Mg/S oranı, ısıl ve mekanik özellikler

Katı çözeltiyle sertleştirilmiş ferritik sfero dökme demirler (SSF)

Bu eğitimde, son yıllarda adını gittikçe daha sık duymaya başladığımız katı çözeltiyle güçlendirilmiş ferritik sfero dökme demirler üzerinde duruyoruz (İngilizce: solid solution strengthened ferritic ductile iron, SSF). Alıştığımız üretim yaklaşımlarından farklı olarak perlit yapıcı elementleri kullanmadan, tamamen ferritik bir yapıya sahip olacak şekilde üretilen bu sfero dökme demirler, dayanımlarını katı çözelti sertleşmesi adı verilen bir işleyiş sayesinde kazanıyorlar. Bu eğitimde, bu malzemenin EN 1563:2011 standardı uyarınca tanımlanan özelliklerden başlayarak, üretimi, süreç kontrolü ve döküm hatalarını ele alıp, dökümhanenizde bu malzemeyi üretmeye başlamanız için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri aktarıyoruz.

Anahtar kelimeler: SSF, Ferritik sfero dökme demir, ikinci nesil, katı çözelti sertleşmesi

Döküm parçalarda gaz hataları ve çözüm yolları

Gaz hataları hem birçok farklı kaynağa bağlı olarak, hem de farklı biçim ve ölçeklerde karşımıza çıkabiliyor. Bu eğitimde öncelikle gaz hatalarının temel bir sınıflandırmasını sunduktan sonra, döküm sıcaklığı, döküm hızı, kullanılan kalıp türü ve çeşitli elementlerin etkileri çerçevesinde gaz hatalarının arkasında yatan nedenleri ve hata bazında çözüm yollarını ele alıyoruz. İster karınca tipi küçük gözenekler olsun, ister büyük gaz hataları, Türkçe literatüre baktığımızda genellikle sadece bazı kalıp bağlayıcıları ve element konsantrasyonları çerçevesinde, kısıtlı bir çözüm yelpazesi sunulduğunu görüyoruz. Bu eğitimde, gaz hatalarını teşvik eden ve ilk bakışta pek akla gelmeyen saklı kaynakları da deşifre edip, bu hatalarla karşılaşan Dökümhane Akademi kullanıcılarının etkin çözüm yollarını bulmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz.

Anahtar kelimeler: Gaz hatası, gaz boşluğu, dökme demir, çelik.

Döküm parçalar üzerinde görsel muayenenin fiziksel prensipleri

Bu eğitim, döküm parçalara uygulanan görsel muayenenin fiziksel prensipleri üzerine temel seviyede bilgi aktarmayı hedeflemektedir. İlk olarak malzeme bilgisi perspektifinden, süreksizlik ve hata kavramlarının açıklanmasıyla başlayan bu eğitim, süreksizlik ve hata oluşumunun tasarım ve üretim gibi süreçlerden ne şekilde etkilendiğini açıkladıktan sonra, görsel muayene prensiplerinin dayandırıldığı fiziksel kavramlar üzerinde durmaktadır.

Anahtar kelimeler: Görsel muayene, tahribatsız muayene, hata, süreksizlik

Döküm parçalar üzerinde görsel muayenenin uygulama teknikleri

Dökümhane Akademi kapsamında sunulan bu eğitim videosu, döküm parçalarda görsel muayenenin uygulama teknikleri üzerine temel seviyede bilgi sunmayı hedeflemektedir. Görsel muayenenin genel bir tarifiyle başlayan eğitim, bu yöntemin avantaj ve dezavantajlarını sunduktan sonra muayene teknikleri üzerine bilgiler sunmaktadır. Doğru bir muayene yapılabilmesi için sağlanması gereken şartlar da, bu eğitim çerçevesinde sunulmaktadır.

Anahtar kelimeler: Görsel muayene, tahribatsız muayene, hata, süreksizlik

Döküm parçalar üzerinde manyetik muayenenin temel prensipleri

Dökümhane Akademi kapsamında sunulan bu eğitim videosu, döküm parçalar üzerinde manyetik muayenenin fiziksel prensipleri hakkında temel seviyede bilgi aktarmayı hedeflemektedir. Mıknatıslık üzerine genel bir bilgi vererek başlayan bu eğitimin içeriği, manyetik alanının nasıl tanımlandığı, malzemenin bu manyetik alana nasıl tepki verdiği (ferromanyetik davranış) ve çeşitli mıknatıslama teknikleri çerçevesinde şekillenmektedir.

Anahtar kelimeler: Manyetik muayene, tahribatsız muayene, mıknatıslanma, manyetik alan, ferromanyetizma

Döküm parçalar üzerinde manyetik muayenenin uygulama teknikleri

Dökümhane Akademi kapsamında sunulan bu eğitim videosu, döküm parçalar üzerinde manyetik muayene uygulamaları hakkında temel seviyede bilgi aktarmayı hedeflemektedir. İlk olarak manyetik muayenenin avantajları ve dezavantajları hakkında bilgi vererek başlayan bu eğitim, bu yöntemin doğru bir şekilde uygulanabilmesi için gereken ön hazırlıklar ve doğru uygulama için bilinmesi gereken önemli noktalar hakkında da bilgiler sunmaktadır.

Anahtar kelimeler: Manyetik muayene, tahribatsız muayene, mıknatıslanma, manyetik alan, ferromanyetizma

Metalik malzemelerde Brinell sertlik ölçümü

Metal ve alaşımlarda sertlik ölçümü, malzemenin plastik şekil değişimine gösterdiği direnci değerlendirmek için kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Sert uçların malzeme yüzeyine bastırılması sonucunda, malzemenin gösterdiği direncin ölçümüne dayanan bu yöntem, farklı seviyelerde tepkiler veren malzemeleri değerlendirebilmek için birkaç farklı yöntem halinde ele alınabiliyor. Bu eğitim videosu, metal ve alaşımlarda yaygın olarak kullanılan Brinell sertlik ölçümü hakkında temel seviyede bilgi sunmayı amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler: Metal ve alaşım, mekanik özellik, sertlik, Brinell

Metalik malzemelerde Rockwell sertlik ölçümü

Metal ve alaşımlarda sertlik ölçümü, malzemenin plastik şekil değişimine gösterdiği direnci değerlendirmek için kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Sert uçların malzeme yüzeyine bastırılması sonucunda, malzemenin gösterdiği direncin ölçümüne dayanan bu yöntem, farklı seviyelerde tepkiler veren malzemeleri değerlendirebilmek için birkaç farklı yöntem halinde ele alınabiliyor. Bu eğitim videosu, metal ve alaşımlarda yaygın olarak kullanılan Rockwell sertlik ölçümü hakkında temel seviyede bilgi sunmayı amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler: Metal ve alaşım, mekanik özellik, sertlik, Rockwell

Metalik malzemelerde Vickers sertlik ölçümü

Metal ve alaşımlarda sertlik ölçümü, malzemenin plastik şekil değişimine gösterdiği direnci değerlendirmek için kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Sert uçların malzeme yüzeyine bastırılması sonucunda, malzemenin gösterdiği direncin ölçümüne dayanan bu yöntem, farklı seviyelerde tepkiler veren malzemeleri değerlendirebilmek için birkaç farklı yöntem halinde ele alınabiliyor. Bu eğitim videosu, metal ve alaşımlarda yaygın olarak kullanılan Vickers sertlik ölçümü hakkında temel seviyede bilgi sunmayı amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler: Metal ve alaşım, mekanik özellik, sertlik, Vickers

Dökümhanelerde enerji verimliliği

Dökümhaneler işleyiş prensipleri gereği oldukça yüksek seviyede enerji ihtiyacı olan işletmeler. Miktarı binlerce tonu aşan miktarda katı metali ergitip, sonra tekrar katılaştırma prensibine dayalı bir üretim anlayışının doğal sonucu olarak, özellikle ergitme aşamasının çok ciddi bir enerji gereksinimine sahip olduğunu biliyoruz. Bu eğitim, dökümhanelerde enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapmak isteyen işletmelere, en büyük fırsatların nerede olduğunu göstermeyi ve basit bazı müdaheleler sonucunda, elektrik faturalarında oldukça ciddi indirimler elde edilebileceği farkındalığını oluşturmayı hedefliyor. Enerji verimliliğini arttırmak için pratik, uygulanabilir tavsiyelerin aktarıldığı bu eğitimde, döküm sektörümüzde faaliyet gösteren işletmelerin enerji masraflarını azaltabilmeleri için gerekli tüm bilgileri basit bir anlatımla aktarmayı hedefliyoruz.

Anahtar kelimeler: Enerji verimliliği, enerji maliyeti, dökme demir, çelik, alüminyum

Döküm süreçlerine uygun tasarımın temelleri

Döküm süreçleriyle üretilen parçaların tasarım aşamasında, döküm sürecinden kaynaklanan birçok kısıtlamanın ve parametrenin dikkate alınması gerekiyor. Çekme ve işleme payları, kalıptan çıkarma açıları gibi parametrelerin önemine ek olarak, katılaşma sırasında görülen çekinti daralması ve büyük gaz gözenekleri gibi hataların oluşması da doğru tasarım ile engellenebiliyor.

Bu eğitim, özellikle döküm alıcısı firmaların tasarım bölümlerinde çalışan mühendislere, döküm süreçlerinden kaynaklanan kısıtlamaları ve bu süreçlere dair önemli noktaları aktarmak amacıyla hazırlandı. Parça tasarımları döküm süreçlerinde rol oynayan çeşitli parametreler dikkate alınarak yapıldığı zaman birçok hatanın oluşması baştan engellendiği için, hem prototip sürecinini hızlanması, hem dem maliyetlerin düşürülmesi açısından bu eğitimde aktarılan bilgiler büyük önem taşıyor.

Anahtar kelimeler: Parça tasarımı, döküm süreçleri, dökme demir, çelik, alüminyum