Döküm prosesinde kumun elek analizi

Dökümhanelerde kalıplama amacıyla kullanılan kumların sahip olduğu çeşitli özellikler, bazı döküm hatalarının oluşumu üzerinde önemli etkiler yaratabiliyor. Bu özelliklerin başında, kullanılan kumun tane boyu dağılımı geliyor. Bu eğitim videosunda, tane boyunun etkileyebileceği döküm hatalarına girmeden, sadece bir elek analizi nasıl yapılır sorusu üzerinde duruyoruz.

İlgili kaynaklar

Dökümhane sitesi içerikleri

Dış bağlantılar

İçerik hazırlığında kullanılan tüm kaynakların listesi için bu bağlantıyı takip edebilirsiniz.

Eğitimi hazırlayan: Halil Gönenbaba. (Dökümhane Akademi ekibi hakkında ayrıntılı bilgi için bu bağlantıyı takip edebilirsiniz.)