Döküm prosesinde kumun KOH tayini

Özellikle alkali fenolik reçine ile çalışan ve termal reklamasyon sistemi kullanan dökümhaneler için önemli olan KOH tayini testi, kumdaki K ve KOH değerlerini ölçerek alkali miktarını açığa çıkarmaktadır. Bu testin genel prosedürü ve test sırasında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bu videoda açıklanmaktadır.

İçerik hazırlığında kullanılan tüm kaynakların listesi için bu bağlantıyı takip edebilirsiniz.

Eğitimi hazırlayan: Halil Gönenbaba. (Dökümhane Akademi ekibi hakkında ayrıntılı bilgi için bu bağlantıyı takip edebilirsiniz.)