Dökümcünün El Kitabı Serisi

Dökümcünün El Kitabı serisi, Dökümhane Akademi projesinin bir uzantısı olarak Dr. Arda Çetin tarafından hayata geçirilen bir projedir. Kütüphane kısmında sunulan teknik yazılardan farklı olarak, her sayısında tek bir konuya odaklanan ve derinlemesine bilgi sunmayı hedefleyen bu çalışma döküm sektöründe kullanılan başlıca alaşımlar hakkında kapsamlı, özgün ve kolay okunabilir bilgiler sunuyor.

Öğrenciler ve dökümhane mühendisliğine yeni başlayanlar yanında döküm alıcısı firmalarda çalışanlar için de faydalı olması ümidiyle hazırlanan bu çalışma dört sayıdan oluşuyor ve her sayısında farklı bir döküm alaşım grubu üzerine odaklanıyor.

Sektörün önde gelen kuruluşları tarafından desteklenen (bilgileri kitapçıklarda bulabilirsiniz) bu projenin tüm sayılarını ücretsiz indirmek için bu bağlantıyı takip edebilirsiniz.


Döküm Hataları Atlası

Amerikan Dökümcüler Birliği (AFS) tarafından ilk olarak 1947 senesinde yayımlanan ve döküm hataları üzerinde hazırlanan en kapsamlı çalışmalardan biri olan Döküm Hataları Atlası ilk basımı sonrasında dört defa revize edilerek tekrar yayımlanmıştır. AFS, 1997 senesinde bu eserin tercüme ve Türkiye’deki yayın haklarını Türkiye Döküm Sanayicileri Derneğine (TÜDÖKSAD) devretmiştir.

Bilginin evrenselliği ve paylaşımı felsefesinin güzel bir örneğini göstererek yayın iznini veren Amerikan Dökümcüler Birliğine Türk döküm sektörü adına teşekkürü bir borç biliriz.

Bu kapsamlı yayını indirmek için aşağıdaki bağlantıyı takip edebilirsiniz [PDF].