Döküm prosesinde alkali fenolik ve furan reçine sistemleri

Bu eğitim, döküm prosesinde kullanılan reçineler ile ilgili olarak giriş seviyesinde bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Hem demir hem de demir dışı döküm proseslerinde tercih edilmekte olan ve havada sertleşen tipte reçineler olarak tanımlanan alkali fenolik ve furan reçineler tanımlanarak; üretilen numuneler üzerinde mukavemet testleri gerçekleştirilmekte ve sonuçlara dayanarak iki farklı reçine tipinin özellikleri kıyaslanmaktadır. Proseslere uygun reçine tiplerinin tespit edilmesi kaliteli döküm parçalar üretebilmek açısından büyük önem taşımaktadır.

Video süresi: 12 dakika 42 saniye

Anahtar kelimeler: Alkali fenolik (alfaset) reçine sistemleri, furan reçine sistemleri, döküm reçineleri, mukavemet testleri, reçine seçimi

İlgili kaynaklar

İçerik hazırlığında kullanılan tüm kaynakların listesi için bu bağlantıyı takip edebilirsiniz.

Eğitimi hazırlayan: Alper Emre Güvendik (Dökümhane Akademi ekibi hakkında ayrıntılı bilgi için bu bağlantıyı takip edebilirsiniz.)