SSF sfero dökme demirler

Bu eğitimde, son yıllarda adını gittikçe daha sık duymaya başladığımız katı çözeltiyle güçlendirilmiş ferritik sfero dökme demirler üzerinde duruyoruz (İngilizce: solid solution strengthened ferritic ductile iron, SSF). Alıştığımız üretim yaklaşımlarından farklı olarak perlit yapıcı elementleri kullanmadan, tamamen ferritik bir yapıya sahip olacak şekilde üretilen bu sfero dökme demirler, dayanımlarını katı çözelti sertleşmesi adı verilen bir işleyiş sayesinde kazanıyorlar. Bu eğitimde, bu malzemenin EN 1563:2011 standardı uyarınca tanımlanan özelliklerden başlayarak, üretimi, süreç kontrolü ve döküm hatalarını ele alıp, dökümhanenizde bu malzemeyi üretmeye başlamanız için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri aktarıyoruz.

Video süresi: 34 dakika

Anahtar kelimeler: Ferritik sfero dökme demir, ikinci nesil, katı çözelti sertleşmesi

Video içeriği

 • 00:00 – Giriş
 • 01:20 – Konuya genel bakış
 • 02:32 – Birinci nesil sfero dökme demirlerde perlitin mekanik özelliklere etkisi
 • 03:40 – İkinci nesil sfero dökme demirlerde uzama değerleri
 • 05:22 – Katı çözelti sertleşmesi nedir?
 • 08:03 – EN 1563:2011 uyarınca beklenen minimum mekanik özellikler
 • 10:10 – Birinci ve ikinci nesil sfero dökme demirlerin dayanımlarının kıyaslaması
 • 15:18 – Dayanım ve sertlik ilişkisi
 • 16:43 – Yüksek silisyumlu ferritik sfero dökme demirlerin üretimi
 • 18:24 – Karbon miktarının önemi
 • 19:50 – Karbon eşdeğeri ayarı için termal analiz yönteminin kullanılması
 • 22:05 – Alaşımlar bazında karbon ve silisyum miktarlarının değerlendirilmesi
 • 23:57 – Silisyum üst limiti
 • 27:12 – Silisyum segregasyonu sonucu gevrek kırılma
 • 30:38 – Chunky grafit problemi

İlgili kaynaklar

İçerik hazırlığında kullanılan tüm kaynakların listesi için bu bağlantıyı takip edebilirsiniz.

Eğitimi hazırlayan: Dr. Arda Çetin. (Dökümhane Akademi ekibi hakkında ayrıntılı bilgi için bu bağlantıyı takip edebilirsiniz.)