Dökümhanelerde girdiler ve çevresel etkileri

Dökümhanelerde malzeme ve atık depolama işlemleri, çevreyi koruyacak şekilde planlanmalıdır. Kimyasallar ayrı depolama bölmelerinde saklanmalı ve sızıntılara karşı önlemler alınmalıdır. Büyük atık kütlesi olan kum atıklarının yönetimi de büyük önem taşımaktadır.
Malzeme tüketimini azaltmak için maça tasarımında ağırlık azaltma, robotik boya uygulamaları ve çevre dostu kimyasalların kullanımı gibi önlemler alınabilir.
Ayrıca 3D yazıcı gibi teknolojik yatırımlar, hammadde, zaman ve enerji tasarrufu sağlayarak üretim süreçlerini iyileştirebilir. Atık azaltma ve çevresel uygulamaların geliştirilmesi için mevzuat, müşteri talepleri ve paydaş beklentileri göz önünde bulundurulmalıdır.

Video süresi: 5 dakika 08 saniye

Anahtar kelimeler: Kalıp tasarımı, çevreye önem ver, su tasarrufu, robotik boya, çevre dostu kimyasallar, atık azaltma, dökümhane, sürdürülebilirlik, endüstriyel yeşil dönüşüm.

İlişkili videolar

Bu eğitim, bir video serisi olarak hazırlanmıştır. Devamında gelen videoları izlemek için aşağıdaki bağlantıları takip edebilirsiniz.

İlgili kaynaklar

İçerik hazırlığında kullanılan tüm kaynakların listesi için bu bağlantıyı takip edebilirsiniz.

Eğitimi hazırlayan: Berivan Boduroğlu. (Dökümhane Akademi ekibi hakkında ayrıntılı bilgi için bu bağlantıyı takip edebilirsiniz.)