DÖKÜMHANE

Türk Döküm Sektörünün Eğitim Platformu

Basınçlı dökümde soğuma hızının zararlı intermetaliklerin oluşumuna etkisi

Alüminyum alaşımlarında intermetalik yapıların mekanik özellikler üzerinde ne kadar önemli etkilere sahip olduğunu, daha önce yayımladığımız çeşitli yazılarda ele almıştık. İntermetalik yapılar hakkında fazla bilgisi olmayan okurlarımız, konuya bir giriş yapmak adına daha önce yayımlanan bu yazıdan bilgi alabilirler. Alüminyum döküm alaşımları üzerine daha önce yayımlanan yazılarda da gördüğümüz gibi, alüminyum-silisyum-magnezyum alaşımları sanayide üretilen döküm alaşımları arasında oldukça büyük bir oranı teşkil ediyor. Yüksek basınçlı dökümde de tercih edildiğini gördüğümüz bu […]

Okumaya Devam Et →

El Kitabı 4. Sayı Geliyor: Alüminyum Döküm Alaşımları

Güzel bir haberimiz var: Dökümhane Akademi projesi kapsamında hazırlanan El Kitabı serisinin 4. sayısının hazırlıkları tamamlanmak üzere. Dökme demirler üzerine odaklanan ilk üç sayının ardından, bu sefer Türk döküm sanayisinde her sene kapasite artışına tanık olduğumuz alüminyum alaşımları üzerine odaklanıyoruz. Alüminyumun tarihçesi ve bir zamanlar değerli metal olarak tanınan bu metalin nasıl ucuzlayıp yaygınlaştığı ile başlayıp, sonrasında döküm sektöründe kullanılan alaşımların sınıfları, mikroyapıları ve özellikleri üzerine kapsamlı bilgiler sunuyoruz. Hafif ve […]

Okumaya Devam Et →

Endüstri 4.0 vizyonu içinde metalurji ve malzeme mühendisliği nerede duruyor?

Geçtiğimiz yaklaşık 20 senelik süreç içinde Metalurji Mühendisliği adıyla eğitim veren üniversite bölümlerinin isimlerini Metalurji ve Malzeme Mühendisliği olarak değiştirdiklerini, yeni açılan birçok bölümün ise metalurjiyi göz ardı ederek sadece malzeme mühendisliği üzerine odaklandıklarını gördük. Üniversitelerin neden böyle bir tercih yapmak durumunda kaldıkları anlaşılabilir: Malzeme biliminde son yıllarda kaydedilen önemli gelişmeler ve malzeme biliminin akademik çalışmalar açısından bakir ve verimli bir alan olması, doğal olarak üniversiteleri cezbederek bu alana ağırlık […]

Okumaya Devam Et →

Östemperlenmiş küresel grafitli dökme demirin (ADI) mikroyapısı hakkında

Östemperlenmiş dökme demirler Türkiye’de henüz yeterince ses getirmiş bir malzeme olmasa da, teknik literatürde birçok makalede demir-karbon metalurjisinde son yıllarda göze çarpan en önemli gelişmelerden bir tanesi olarak değerlendiriliyorlar [1, 2]. Dikkatli okuyucularımız hatırlayacaklardır: Dökümhane siteside geçtiğimiz aylarda bu önemli malzemeye yer vermiş ve nasıl üretilebileceğini kaba hatlarıyla tarif etmiştik. Dökme demirlerde görmeye alıştığımız mekanik özelliklerin çok daha ilerisinde, çeliklerle kıyaslanabilecek düzeyde mekanik özellikler sergileyen bu dökme demir türü, sahip […]

Okumaya Devam Et →

Magnezyum döküm alaşımlarında oksit filmlerinin mekanik özelliklere etkisi

Magnezyum döküm alaşımlarının sanayide gittikçe artan bir hızda yer bulmaya başladıklarını daha önce yayımladığımız çeşitli yazılarıda görmüştük. Alüminyuma kıyasla bile daha hafif bir metal olması nedeniyle, yüksek ağırlığa sahip parçaların pek istenmediği havacılık ve otomotiv gibi endüstrilerde magnezyum alaşımlarına yönelik ilgi gerçekten de artıyor. Magnezyuma yönelik bir ilgi var desek de, magnezyum alaşımları henüz alüminyum alaşımları kadar geniş bir kullanım alanı bulamıyorlar. Bunun temel nedeni, magnezyumun alüminyuma kıyasla hem sıvı […]

Okumaya Devam Et →

Sfero yüzeyinde lamelleşme probleminin kum ve sertleştirici özellikleriyle ilişkisi

Editörün notu: Aşağıda yer alan kısa yorum, geçtiğimiz hafta yayımlanan Sfero yüzeyinde lamelleşme probleminin kesit kalınlığıyla ilişkisi başlıklı yazıyı tamamlayıcı nitelikte olması amacıyla, sayın Ergun Ataman tarafından kaleme alınmıştır. Değerli görüşlerini paylaştığı için Ergun Bey’e teşekkür ediyor ve bu noktadan sonra sözü kendisine bırakıyoruz. Bağlayıcı olarak furan reçine kullanan dökümhanelerde sertleştirici olarak sülfonikasit, p-toluensülfonik türevleri kullanılmaktadır. Bilindiği gibi sülfürik asit türevi de diyebileceğimiz bu asitler yüksek oranda kükürt içermektedir. Kükürtün […]

Okumaya Devam Et →

Sfero yüzeyinde lamelleşme probleminin kesit kalınlığıyla ilişkisi

Dikkatli okuyucularımız hatırlayacaklardır: Dökümhane sitesinde daha önce yayımladığımız bu yazıda, sfero dökme demir parçaların yüzeyinde ortaya çıkan lamelleşme problemi üzerinde durmuştuk. Kısa bir hatırlatma yapalım: Küresel grafit yapısına sahip sfero dökme demir parçalarda, kullanılan kalıp malzemesine bağlı olarak zaman zaman küresel grafit parçacıklarının yüzeye yakın kısımlarda lamelleştiklerini, yani gri dökme demirde gördüğümüz lamel grafit yapısına döndüklerini görebiliyoruz. Bu lamelleşen kısmın kalınlığı, zaman zaman 1 mm’lik bir derinliğe kadar ulaşabiliyor. Furan […]

Okumaya Devam Et →

Alüminyum dökümde sıvı alaşımın temizliği hakkında

Öncelikle güzel bir haber ile başlayalım: Alüminyum döküm alaşımları üzerine odaklanan El Kitabı’nın 4. sayısının hazırlıkları devam ediyor ve önümüzdeki haftalarda yayımlanacak. Bu özel sayılardan haberdar olmak isteyen okuyucularımızın, bu sayfa üzerinden ücretsiz abonelik yaptırabildiklerini tekrar hatırlatalım. Dökümhane projesi kapsamında alüminyum alaşımları üzerinde daha önce yayımladığımız yazılarda, dökümhanelerde yaygın şekilde dökülen başlıca alaşımlarda bulunan elementler ve bu elementlerin sağladığı temel özellikler üzerinde durmuştuk. Bu yazıda, bir açıdan yine kimyasal kompozisyon […]

Okumaya Devam Et →

Sfero dökme demir üretiminde baryumlu önkoşullandırıcı ve aşı kullanımı

Dökme demir üretiminde kullanılan aşıların sadece karbür oluşumunu engellemek için değil, cüruf oluşumunu kontrol etmek ya da chunky veya iğnemsi (spiky) grafit gibi bazı problemleri gidermek için eklenebildiğini birçok dökümcü biliyordur.  Bu farklı problemlere bir çözüm sunması amacıyla eklenen farklı aşıları birbirinden ayıran temel özellik, bu aşıların içerdiği kimyasal elementler. Bildiğiniz gibi ağırlıklı olarak ferrosilisyumdan oluşan aşılayıcıların içinde alüminyum (Al), kalsiyum (Ca), baryum (Ba) ya da stronsyum (Sr) gibi farklı […]

Okumaya Devam Et →

Yüksek silisyumlu ferritik vermiküler grafitli dökme demirler: SSF ve CGI’nin birleşimi

Dökümhane sitesinde önceki haftalarda yayımladığımız çeşitli yazılarda, nispeten yeni diyebileceğimiz bazı dökme demir türlerine yer vermiştik. Örneğin sanayide kısaca SSF adıyla bilinen ve yüksek silisyum içeren ferritik sfero dökme demirleri (GJS-600-10, GJS-500-14 ve GJS-450-18) bu genç dökme demir türlerine bir örnek olarak gösterebiliriz. Bu dökme demirlerde bulunan %4 civarındaki silisyum, yapıdaki karbonun grafit formunda ayrışmasına yol açtığı için, bu dökme demirlerin tamamen ferritik bir yapı sergilediklerini ve nispeten yüksek bir […]

Okumaya Devam Et →