Dökme demir katılaşmasına giriş

Bu ders, dökümhane mühendisliğine yeni başlayan ya da farklı departmanlarda çalışan ve işin mühendislik boyutu hakkında temel düzeyde bilgi almak isteyen kişiler için hazırlandı. Dökme demir katılaşmasının temelleri, demir-karbon faz diyagramına göre katılaşma süreci, mikroyapının oluşumu ve dökme demirlerde görülen başlıca faz yapılarının açıklanması bu eğitimin genel çerçevesini oluşturuyor.

Video süresi: 39 dakika

Anahtar kelimeler: Dökme demir, faz diyagramı, mikroyapı oluşumu, dökme demirde fazlar

Video içeriği

  • 00:00 – Giriş
  • 01:04 – Dökme demirin tanımı
  • 03:26 – Sıcaklığın faz geçişlerine etkisi: Fe-C faz diyagramı
  • 09:30 – Dökme demirin mikroyapısı: Gri ve beyaz dökme demirler
  • 16:50 – Ötektik altı dökme demirde katılaşma sırası
  • 22:03 – Ötektik dökme demirde katılaşma sırası
  • 25:18 – Lamel grafitli (gri) dökme demirde grafit tipleri
  • 28:58 – Lamel ve küresel grafit biçimi arasındaki farkın temeli
  • 33:30 – Perlitin yapısı
  • 36:33 – Dökme demir mikroyapısında görülen fazların tekrarı

İlgili Kaynaklar

Dökümhane sitesi içerikleri

Yukarıdaki eğitim videosunu desteklemesi için, aşağıda bağlantıları verilen içeriklere göz atmanızı tavsiye ederiz.

Dış bağlantılar

İçerik hazırlığında kullanılan tüm kaynakların listesi için bu bağlantıyı takip edebilirsiniz.

Eğitimi hazırlayan: Dr. Arda Çetin. (Dökümhane Akademi ekibi hakkında ayrıntılı bilgi için bu bağlantıyı takip edebilirsiniz.)