Döküm prosesinde kalıp ve maça boyaları

Bu eğitim, döküm işleminden önce kum kalıp ve maçalara uygulanan ve döküm hatalarını önemli derecede azaltan döküm boyaları hakkında bilgi verilmektedir. Su bazlı yada solvent bazlı olabilen döküm boyaları parçaların yüzey kalitesini de arttırmakta olup; çeşitli tekniklerle uygulanabilmekte ve kalite kontrol amacıyla çeşitli testlerden geçirilmektedir.

Video süresi: 6 dakika 48 saniye

Anahtar kelimeler: Döküm boyası, temel boya testleri, su bazlı, solvent bazlı, refrakter, kaplama, kalıp, maça, boya

İlgili kaynaklar

İçerik hazırlığında kullanılan tüm kaynakların listesi için bu bağlantıyı takip edebilirsiniz.

Eğitimi hazırlayan: Dr. Eymen AKŞENER  (Dökümhane Akademi ekibi hakkında ayrıntılı bilgi için bu bağlantıyı takip edebilirsiniz.)