Döküm parçalarda gaz hataları

Gaz hataları hem birçok farklı kaynağa bağlı olarak, hem de farklı biçim ve ölçeklerde karşımıza çıkabiliyor. Bu eğitimde öncelikle gaz hatalarının temel bir sınıflandırmasını sunduktan sonra, döküm sıcaklığı, döküm hızı, kullanılan kalıp türü ve çeşitli elementlerin etkileri çerçevesinde gaz hatalarının arkasında yatan nedenleri ve hata bazında çözüm yollarını ele alıyoruz. İster karınca tipi küçük gözenekler olsun, ister büyük gaz hataları, Türkçe literatüre baktığımızda genellikle sadece bazı kalıp bağlayıcıları ve element konsantrasyonları çerçevesinde, kısıtlı bir çözüm yelpazesi sunulduğunu görüyoruz. Bu eğitimde, gaz hatalarını teşvik eden ve ilk bakışta pek akla gelmeyen saklı kaynakları da deşifre edip, bu hatalarla karşılaşan Dökümhane Akademi kullanıcılarının etkin çözüm yollarını bulmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz.

Video süresi: 45 dakika

Anahtar kelimeler: Gaz hatası, gaz boşluğu, dökme demir, çelik.

Video içeriği

 • 00:00 – Giriş
 • 00:33 – Gaz hatalarına genel bir bakış
 • 01:24 – Karınca gaz hatalarının kaynakları
 • 02:01 – Hidrojen kaynaklı karınca gaz boşlukları
 • 05:20 – Alüminyumun yüzey gerilimine ve karınca hatalarına etkisi
 • 09:04 – Hidrojen kaynaklı gaz hatalarına karşı alınabilecek önlemler
 • 11:15 – Azot kaynaklı karınca gaz boşlukları
 • 13:36 – Farklı malzemelerde tolere edilebilen tipik azot miktarları
 • 16:31 – Azot kaynaklı gaz hatalarına karşı alınabilecek önlemler
 • 20:24 – Ocak sıcaklığının gaz çözünürlüğüne etkisi
 • 21:26 – Döküm öncesi ve kalıp içi gaz miktarları arasındaki fark
 • 22:55 – CO kaynaklı karınca gaz hataları
 • 25:32 – CO kaynaklı gaz hatalarına karşı alınabilecek önlemler
 • 28:30 – Büyük gaz boşlukları
 • 29:06 – Büyük gaz boşluklarını yaratan çeşitli etkenler
 • 31:50 – Köşe gaz boşlukları
 • 33:00 – Gaz boşluklarına karşı alınabilecek önlemlerin toplu değerlendirmesi
 • 33:57 – Parça ve model tasarımı çerçevesinde alınabilecek önlemler
 • 34:37 – Derece ve aksesuarlar çerçevesinde alınabilecek önlemler
 • 35:30 – Yolluk ve besleyici sistemi çerçevesinde alınabilecek önlemler
 • 37:02 – Kalıp kumu çerçevesinde alınabilecek önlemler
 • 38:18 – Maça pratiği çerçevesinde alınabilecek önlemler
 • 41:48 – Ergitme, alaşımlama ve döküm çerçevesinde alınabilecek önlemler

İlgili Kaynaklar

Dökümhane sitesi içerikleri

Yukarıdaki eğitim videosunu desteklemesi için, aşağıda bağlantıları verilen içeriklere göz atmanızı tavsiye ederiz.

İçerik hazırlığında kullanılan tüm kaynakların listesi için bu bağlantıyı takip edebilirsiniz.

Eğitimi hazırlayan: Dr. Arda Çetin. (Dökümhane Akademi ekibi hakkında ayrıntılı bilgi için bu bağlantıyı takip edebilirsiniz.)