Döküm prosesinde besleyici gömlekler

Bu eğitim, döküm prosesinde sıklıkla karşılaşılan çekinti olayları karşısında besleyici hesaplarında, seçiminde ve kullanımında göz önüne alınması gereken noktalar, besleyici gömlek bileşimleri, farklı döküm alaşımları için besleyici seçimi ve uygulamaları hakkında bilgiler içermektedir.

Video süresi: 6 dakika 5 saniye

Anahtar kelimeler: Besleyici, hesaplama, besleyici seçimi, besleyici gömlek bileşimleri

İlgili kaynaklar

İçerik hazırlığında kullanılan tüm kaynakların listesi için bu bağlantıyı takip edebilirsiniz.

Eğitimi hazırlayan: Haydar Kahraman (Dökümhane Akademi ekibi hakkında ayrıntılı bilgi için bu bağlantıyı takip edebilirsiniz.)