Dökümhanelerde emisyon ve enerji yönetimi

Dökümhanelerde emisyonların doğru şekilde yönetilmesi ve filtrelenmesi çok önemlidir. Dökümhanelerde kullanılan malzemelerin, özellikle kömür tozu ve silis kumu, kullanımı sırasında emisyon çıkışı oluşabilmektedir. Bu nedenle, uygun malzeme ve filtreleme yöntemlerinin seçimi büyük önem taşımaktadır. Buna ek olarak, dökümhanelerde enerji verimliliğinin sağlanması kritiktir. ISO 50000 enerji yönetim sisteminin uygulanmasıyla önemli tasarruflar sağlanabilmektedir. Bu amaçla, enerji tüketimi izlenmeli ve eğitimlerle farkındalık oluşturulmalıdır.
Dökümhanelerin enerji yönetimi ve emisyon yönetimi stratejileri geliştirerek enerji verimliliğini artırması ve çevreye daha duyarlı bir yaklaşım benimsemesi sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım olacaktır.

Video süresi: 5 dakika 53 saniye

Anahtar kelimeler: Dökümhanelerde çevre yönetimi, enerji tasarrufu, hava kirliliği, çevre dostu döküm, sürdürülebilirlik, dökümhane tutkusu.

İlişkili videolar

Bu eğitim, bir video serisi olarak hazırlanmıştır. Devamında gelen videoları izlemek için aşağıdaki bağlantıları takip edebilirsiniz.

İlgili kaynaklar

İçerik hazırlığında kullanılan tüm kaynakların listesi için bu bağlantıyı takip edebilirsiniz.

Eğitimi hazırlayan: Berivan Boduroğlu. (Dökümhane Akademi ekibi hakkında ayrıntılı bilgi için bu bağlantıyı takip edebilirsiniz.)