Dökümhane Akademi projesinin bu uzantısı olarak, destekleyici yayınlar üretme motivasyonuyla hayata geçirilen Dökümcünün El Kitabı projesi, döküm sektöründe kullanılan başlıca alaşımlar hakkında kapsamlı, özgün ve kolay okunabilir bilgiler sunuyor.

Sektörün önde gelen kuruluşları tarafından desteklenen (bilgileri kitapçıklarda bulabilirsiniz) bu projenin tüm sayılarını aşağıda bulabilirsiniz.

Sayı 1. Vermiküler grafitli dökme demir

El Kitabı’nın ilk sayısında vermiküler grafitli dökme demir üzerine odaklanıyoruz. Vermiküler grafitli dökme demirin temel özellikleri, sınıflandırılması, üretimi, süreç kontrolü ve işlenebilirliği bu ilk özel sayının ana çerçevesini oluşturuyor.

Vermiküler grafitli dökme demir, bir anlamda küresel grafitli (sfero) dökme demir ve lamel grafitli (gri) dökme demir arasında bir geçiş yapısı olarak ele alınabilir. Sahip olduğu özellikler nedeniyle özellikle otomotiv uygulamalarında öne çıkmaya başlayan bu malzemenin kullanım alanları arasında AUDI’nin ürettiği V8 motorları gösterebiliriz.

Yayın tarihi: Haziran 2016

İlk sayıyı indirmek için tıklayınız [PDF – 4,4 MB].


Sayı 2. Küresel grafitli dökme demir

El Kitabı’nın ikinci sayısının konusu küresel grafitli dökme demir, ya da sanayide daha yaygın kullanılan adıyla sfero. Her ne kadar bazı açılardan artık gelenekselleşmiş bir malzeme olarak değerlendirilse de, küresel grafitli dökme demir, üretimi sırasında karşılaşılan hataların çeşitliliği nedeniyle dökümcülerin başını ağrıtmaya devam ediyor.

El Kitabı’nın bu ikinci sayısıyla, çok farklı özellikleri bünyesinde barındıracak şekilde tasarlanıp üretilebilen bu malzeme üzerindeki gizem perdesini bir nebze olsun kaldırabilmeyi umuyoruz.

Yayın tarihi: Eylül 2016

İkinci sayıyı indirmek için tıklayınız [PDF – 14,4 MB].


Sayı 3. Katı çözeltiyle güçlendirilmiş ferritik sfero dökme demirler (SSF)

El Kitabı’nın üçüncü sayısı, son yıllarda adını sıklıkla duymaya başladığımız katı çözeltiyle güçlendirilmiş ferritik sfero dökme demirler (SSF) üzerine odaklanıyor. Birinci nesil olarak da anlandırılan klasik sfero dökme demirlerden farklı olarak, bu ikinci nesil dökme demirlerin dayanımı perlit/ferrit oranıyla değil, ferrit fazının sertleştirilmesi sayesinde artıyor.

Yapıda perlit bulunmaması nedeniyle farklı kesitlerdeki sertlik farklarının ve genel süneklik kaybının çok daha düşük olduğu bu yeni nesil sfero dökme demirlerin üretimi, özellikleri ve döküm hataları üzerine birçok bilgiye bu özel sayıda ulaşabilirsiniz.

Yayın tarihi: Aralık 2016

Üçüncü sayıyı indirmek için tıklayınız [PDF – 11,6 MB].


Sayı 4. Alüminyum döküm alaşımları

Dökme demirler üzerine odaklanan üç sayının ardından, El Kitabı’nın bu 4. sayısında Türk döküm sanayisinde her sene kapasite artışına tanık olduğumuz alüminyum döküm alaşımları üzerine odaklanıyoruz.

Hafif ve güçlü olması yanında magnezyum gibi rakiplerine kıyasla daha kolay proses edilebilen bir metal de olması nedeniyle, alüminyumun sanayideki kullanımı gittikçe yaygınlaşıyor. Özellikle otomotiv sektöründeki eğilimlere ve elektrikli araç teknolojisindeki gelişmelere baktığımız zaman, alüminyum alaşımlarının önümüzdeki yıllarda daha da yaygın bir şekilde kullanılacaklarını tahmin etmek çok da zor bir iş değil.

Yayın tarihi: Eylül 2017

Dördüncü sayıyı indirmek için tıklayınız [PDF – 20,4 MB].