Yaş kum kalıplamada yaş basma testi

Döküm prosesinde kalıp özelliklerini değerlendirmek için ölçülen bir diğer mukavemet değeri de, yaş basma mukavemetidir. Yaş basma mukavemeti, döküm sırasında sıvı metalin kalıba yapacağı basınca karşı dayanımın bir göstergesi olarak ölçülür. Bu eğitim, yaş kum kalıplama yapan dökümhanelerde yaş basma mukavemetinin nasıl ölçüleceği hakkında bilgi sunmaktadır. Yas basma testinin amacı hakkında genel bir bilgi yanında bu test için gereken düzeneğin açıklanması ve testin genel prosedürü, bu eğitimin kapsamını oluşturmaktadır.

İlişkili videolar

Bu eğitim, bir video serisi olarak hazırlanmıştır. Devamında gelen videoları izlemek için aşağıdaki bağlantıları takip edebilirsiniz.

İlgili kaynaklar

  1. Yaş basma mukavemeti (pdf)
  2. Yaş basma mukavemeti ölçme talimatı (pdf)

İçerik hazırlığında kullanılan tüm kaynakların listesi için bu bağlantıyı takip edebilirsiniz.

Eğitimi hazırlayan: Cihan Aktolga. (Dökümhane Akademi ekibi hakkında ayrıntılı bilgi için bu bağlantıyı takip edebilirsiniz.)