Reçineli kalıplama kumunda pH tayini

Döküm kumuna katılan bağlayıcı ve serterlerin daha etkin bir şekilde çalışabilmesi için dikkate alınması gereken parametrelerden bir tanesi de pH değeridir. Temel olarak kumun asitlik ve bazlık derecesini ölçmek amacıyla yapılan pH tayini, kumun kürleşme hızı hakkında bilgi verir. Bu eğitim, bu test hakkında temel seviyede bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

İçerik hazırlığında kullanılan tüm kaynakların listesi için bu bağlantıyı takip edebilirsiniz.

Eğitimi hazırlayan: Halil Gönenbaba. (Dökümhane Akademi ekibi hakkında ayrıntılı bilgi için bu bağlantıyı takip edebilirsiniz.)