DÖKÜMHANE

Türk Döküm Sektörünün Eğitim Platformu

Sfero yüzeyinde lamelleşme probleminin kesit kalınlığıyla ilişkisi

Dikkatli okuyucularımız hatırlayacaklardır: Dökümhane sitesinde daha önce yayımladığımız bu yazıda, sfero dökme demir parçaların yüzeyinde ortaya çıkan lamelleşme problemi üzerinde durmuştuk. Kısa bir hatırlatma yapalım: Küresel grafit yapısına sahip sfero dökme demir parçalarda, kullanılan kalıp malzemesine bağlı olarak zaman zaman küresel grafit parçacıklarının yüzeye yakın kısımlarda lamelleştiklerini, yani gri dökme demirde gördüğümüz lamel grafit yapısına döndüklerini görebiliyoruz. Bu lamelleşen kısmın kalınlığı, zaman zaman 1 mm’lik bir derinliğe kadar ulaşabiliyor. Furan […]

Okumaya Devam Et →

Alüminyum dökümde sıvı alaşımın temizliği hakkında

Öncelikle güzel bir haber ile başlayalım: Alüminyum döküm alaşımları üzerine odaklanan El Kitabı’nın 4. sayısının hazırlıkları devam ediyor ve önümüzdeki haftalarda yayımlanacak. Bu özel sayılardan haberdar olmak isteyen okuyucularımızın, bu sayfa üzerinden ücretsiz abonelik yaptırabildiklerini tekrar hatırlatalım. Dökümhane projesi kapsamında alüminyum alaşımları üzerinde daha önce yayımladığımız yazılarda, dökümhanelerde yaygın şekilde dökülen başlıca alaşımlarda bulunan elementler ve bu elementlerin sağladığı temel özellikler üzerinde durmuştuk. Bu yazıda, bir açıdan yine kimyasal kompozisyon […]

Okumaya Devam Et →

Sfero dökme demir üretiminde baryumlu önkoşullandırıcı ve aşı kullanımı

Dökme demir üretiminde kullanılan aşıların sadece karbür oluşumunu engellemek için değil, cüruf oluşumunu kontrol etmek ya da chunky veya iğnemsi (spiky) grafit gibi bazı problemleri gidermek için eklenebildiğini birçok dökümcü biliyordur.  Bu farklı problemlere bir çözüm sunması amacıyla eklenen farklı aşıları birbirinden ayıran temel özellik, bu aşıların içerdiği kimyasal elementler. Bildiğiniz gibi ağırlıklı olarak ferrosilisyumdan oluşan aşılayıcıların içinde alüminyum (Al), kalsiyum (Ca), baryum (Ba) ya da stronsyum (Sr) gibi farklı […]

Okumaya Devam Et →

Yüksek silisyumlu ferritik vermiküler grafitli dökme demirler: SSF ve CGI’nin birleşimi

Dökümhane sitesinde önceki haftalarda yayımladığımız çeşitli yazılarda, nispeten yeni diyebileceğimiz bazı dökme demir türlerine yer vermiştik. Örneğin sanayide kısaca SSF adıyla bilinen ve yüksek silisyum içeren ferritik sfero dökme demirleri (GJS-600-10, GJS-500-14 ve GJS-450-18) bu genç dökme demir türlerine bir örnek olarak gösterebiliriz. Bu dökme demirlerde bulunan %4 civarındaki silisyum, yapıdaki karbonun grafit formunda ayrışmasına yol açtığı için, bu dökme demirlerin tamamen ferritik bir yapı sergilediklerini ve nispeten yüksek bir […]

Okumaya Devam Et →

Dökme demir ve çelik dökümde kum:metal oranı

Dökümhane sitesinde yayımladığımız birçok yazıda, kum ve kalıplama kaynaklı hatalar üzerinde durduk. Bu yazıda ele alacağımız konu, kum özelliklerinden ziyade kalıplama sürecini ilgilendiriyor: Kum:metal oranı. Bu oranın doğru ayarlanmaması durumunda ortaya çıkabilen hatalar, kalıp kumundan kaynaklanan bazı hataları çağrıştırdığı için, zaman zaman dökümcüler hatanın doğru kaynağını teşhis etmekte zorlanabiliyorlar. O nedenle bu yazıda kum:metal oranı üzerinde ayrıntılı olarak durup, bu oranın hatalı ayarlanması durumunda ortaya çıkabilecek sorunları ele alacağız. Kum:metal […]

Okumaya Devam Et →

Çelik ve dökme demir parçalarda kum emmesine yol açan etkenler

Kum emmesi hatası, döküm sırasında sıvı alaşım ve kum kalıp yüzeyinin teması sonrasında, sıvının kum taneleri arasına sızmasını ifade ediyor. Farklı kaynaklarda bu hata türünden metal dalması ya da metal penetrasyonu ifadeleriyle bahsedildiğini görmüş olabilirsiniz. Genellikle sıvı metalin yarattığı metalostatik basınç ile ilişkilendirilen bu hatanın ardında, çelik ve dökme demirlerde pek dile getirilmeyen bazı farklı etkenlerin rol oynadığını görebiliyoruz. Bu yazıda, kum emmesi hatasının çelik ve dökme demirlerde nasıl farklı […]

Okumaya Devam Et →

Alüminyum basınçlı dökümde tuz maçaların kullanımı (lost core)

Biliyorsunuz, enerji tüketiminin optimize edilmesi ve CO2 emisyonlarının azaltılması günümüzün önemli konularından bir tanesi. Bu güncel konunun yarattığı baskının doğal bir sonucu olarak, enerji tüketiminin ve CO2 emisyonlarının yoğun olduğu havacılık ve otomotiv sektörlerinde daha hafif malzemelere yönelik bir arayışın yaşandığını görüyoruz. Bu arayış bizi daima daha hafif malzemeler kullanmaya yöneltmiyor: Zaman zaman dökme demir gibi ağır malzemelerin kullanarak, parça tasarımına yapılan müdahaleler sonucunda parçanın hafifletilebildiğini de görebiliyoruz. Dökme demir ve […]

Okumaya Devam Et →

Endüstri 4.0 ve Türkiye

Endüstri 4.0, sanayiciler ve üretim mühendisleri için son yılların önemli “sıcak” kelimelerinden bir tanesi. Bu yeni sanayi anlayışının devrimsel bir niteliğe sahip olduğunu söyleyenler kadar, biraz fazla büyütüldüğünü ve devrimsel olmasa da, evrimsel bir süreç olarak ele alınabileceğini iddia edenler de var. Fakat bakış açınız her ne olursa olsun, Endüstri 4.0’ın gerçekliğini ve yaratacağı dönüşümün büyüklüğünü inkar edebilmeniz mümkün değil. Endüstri 4.0 devrimsel bir süreç çünkü… Öncelikle Endüstri 4.0’ı bir […]

Okumaya Devam Et →

Yeni eğitim eklendi: Dökümhanelerde enerji verimliliği

Güzel bir haber. Dökümhane Akademi platformuna onbeşinci eğitimimiz de eklendi: Dökümhanelerde enerji verimliliği. Biliyorsunuz, dökümhaneler işleyiş prensipleri gereği oldukça yüksek seviyede enerji ihtiyacı olan işletmeler. Miktarı binlerce tonu aşan miktarda katı metali ergitip, sonra tekrar katılaştırma prensibine dayalı bir üretim anlayışının doğal sonucu olarak, özellikle ergitme aşamasının çok ciddi bir enerji gereksinimine sahip olduğunu biliyoruz. Üstelik ergitmeye ek olarak, kalıplama makineleri, mikserler, kum reklamasyon üniteleri, fanlar ve havalandırma sistemleri de […]

Okumaya Devam Et →

AFS 121. Döküm Kongresinin Ardından

Not: Bu yazı Gazi Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Volkan Kılıçlı tarafından kaleme alınmıştır. Zaman ayırıp bu değerlendirmesini bizlerle paylaştığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Amerikan Dökümcüler Derneğinin (AFS) her yıl düzenlemiş olduğu Metal Döküm Kongresi bu yıl 25-27 Nisan tarihleri arasında Milwaukee-Wisconsin’da Wisconsin Center’de gerçekleştirildi. Kongreyle birlikte bir serginin de eş zamanlı olarak katılımcıların erişimine açıldığı bu etkinliği, kongre ve sergi alanı olarak iki […]

Okumaya Devam Et →