DÖKÜMHANE

Türk Döküm Sektörünün Eğitim Platformu

Temper dökme demirin yapısı ve üretimi

Bir önceki yazıda, karbonun yapıda tamamen çözünmüş olarak kaldığı beyaz dökme demir üzerinde durmuştuk. Bu yazıda ele alacağımız temper dökme demir, aslında beyaz dökme demir yapısına sahip olacak şekilde döküm yapılarak elde ediliyor. Temper yapıyı elde etmek için, katılaşma sonrasında parçanın bir ısıl işleme tabi tutulması gerekiyor. Daha önce üzerinde durduğumuz beyaz dökme demir, aslında oda sıcaklığında kararlı durumda bulunan bir yapı değil. Kararlı değil derken şunu kastediyoruz: dökme demir […]

Okumaya Devam Et →

Beyaz dökme demirin katılaşma sırası ve yapısı

Önceki yazılarda, grafitin katılaşma sırasında yapıdan ayrışabildiği dökme demir türleri üzerinde durduk. Bu yazıda ise, karbonun katılaşma sonrasında yapı içinde çözünmüş olarak kaldığı, beyaz dökme demirden bahsedeceğiz. İlk olarak tüm beyaz dökme demirlerin ötektik altı kompozisyona sahip olduğunu, yani karbon eşdeğerlerinin 4.3’ten küçük olduğunu belirterek başlayalım. Karbon eşdeğerinin yüksek olduğu durumlarda karbonun yapıdan ayrışmadan kalması mümkün olmadığı için, beyaz dökme demiri bu tür dökme demirlerin yapısında pek gözlemlemiyoruz. Beyaz dökme demir, […]

Okumaya Devam Et →

Vermiküler grafitli dökme demir nedir?

Sanayide son yıllarda dökülen parçalara baktığımızda, büyük bir çoğunluğun lamel (gri) ve küresel grafitli dökme demir parçalardan oluştuğunu görüyoruz. Parçanın kullanılacağı yere göre, ya dökülebilirliği, işlenebilirliği, sönüm becerisi ve ısı iletkenliği yüksek olan lamel grafitli dökme demir, ya da daha yüksek mekanik özellikleriyle öne çıkan küresel grafitli dökme demir tercih ediliyor. Diğer bir deyişle, tercih edilen dökme demir türüne bağlı olarak, mutlaka bazı tavizlerin verilmesi gerekiyor: tercihinizi ya yüksek mekanik özelliklerden […]

Okumaya Devam Et →

Lamel grafitli dökme demirde grafit tipleri

Enerji tasarrufu nedeniyle parça ağırlığının azaltılması yönünde bir eğilimin olduğu günümüzde, dökülen parçanın tüm kesitlerinde mekanik özelliklerin istenilen değerleri sağlayabilmesi gerekiyor. Bu nedenle müşteriler, ağırlığı azaltacak şekilde tasarlanmış bir parçadaki grafit tipinin mümkün olduğunca homojen olması konusunda oldukça ısrarcı olabiliyorlar. Dökülen parçanın kritik bir bölgesinde istenmeyen bir grafit tipinin ortaya çıkması, parçanın mekanik özelliklerinde ciddi bir gerilemeye yol açabiliyor. Bu nedenle müşterilerin siparişlerinde sadece GG-25 şeklinde dökülecek dökme demirin türünü değil, […]

Okumaya Devam Et →

Dökme demir türlerine genel bir bakış

Bu yazıda farklı dökme demir türleri üzerinde duracağız. Bu farklı türlere geçmeden önce, dökme demirin genel bir tanımını yaparak başlayalım. Dökme demir, %2.11 ile %6.67 arası karbon içeren demir-karbon alaşımlarına verdiğimiz genel bir isim. Bildiğiniz gibi çelikler de demirin karbonla alaşımlanması sonucunda elde ediliyor, fakat dökme demirden farklı olarak çelikler çok daha düşük miktarda karbon içeriyorlar (%2.11’den daha az). Dökme demirler her ne kadar demirin karbonla alaşımlanmasıyla elde ediliyor olsalar da, […]

Okumaya Devam Et →