DÖKÜMHANE

Türk Döküm Sektörünün Eğitim Platformu

Demir Dışı

El Kitabı’nın 4. sayısı yayımlandı: Ücretsiz indirebilirsiniz

Uzun bir hazırlık dönemi sonunda El Kitabı’nın 4. sayısının hazırlıkları tamamlandı. Dökme demirler üzerine odaklanan üç sayının ardından, El Kitabı’nın bu 4. sayısında Türk döküm sanayisinde her sene kapasite artışına tanık olduğumuz alüminyum döküm alaşımları üzerine odaklanıyoruz. Hafif ve güçlü olması yanında magnezyum gibi rakiplerine kıyasla daha kolay proses edilebilen bir metal de olması nedeniyle, alüminyumun sanayideki kullanımı gittikçe yaygınlaşıyor. Özellikle otomotiv sektöründeki eğilimlere ve elektrikli araç teknolojisindeki gelişmelere baktığımız […]

Okumaya Devam Et →

Basınçlı dökümde soğuma hızının zararlı intermetaliklerin oluşumuna etkisi

Alüminyum alaşımlarında intermetalik yapıların mekanik özellikler üzerinde ne kadar önemli etkilere sahip olduğunu, daha önce yayımladığımız çeşitli yazılarda ele almıştık. İntermetalik yapılar hakkında fazla bilgisi olmayan okurlarımız, konuya bir giriş yapmak adına daha önce yayımlanan bu yazıdan bilgi alabilirler. Alüminyum döküm alaşımları üzerine daha önce yayımlanan yazılarda da gördüğümüz gibi, alüminyum-silisyum-magnezyum alaşımları sanayide üretilen döküm alaşımları arasında oldukça büyük bir oranı teşkil ediyor. Yüksek basınçlı dökümde de tercih edildiğini gördüğümüz bu […]

Okumaya Devam Et →

El Kitabı 4. Sayı Geliyor: Alüminyum Döküm Alaşımları

Güzel bir haberimiz var: Dökümhane Akademi projesi kapsamında hazırlanan El Kitabı serisinin 4. sayısının hazırlıkları tamamlanmak üzere. Dökme demirler üzerine odaklanan ilk üç sayının ardından, bu sefer Türk döküm sanayisinde her sene kapasite artışına tanık olduğumuz alüminyum alaşımları üzerine odaklanıyoruz. Alüminyumun tarihçesi ve bir zamanlar değerli metal olarak tanınan bu metalin nasıl ucuzlayıp yaygınlaştığı ile başlayıp, sonrasında döküm sektöründe kullanılan alaşımların sınıfları, mikroyapıları ve özellikleri üzerine kapsamlı bilgiler sunuyoruz. Hafif ve […]

Okumaya Devam Et →

Magnezyum döküm alaşımlarında oksit filmlerinin mekanik özelliklere etkisi

Magnezyum döküm alaşımlarının sanayide gittikçe artan bir hızda yer bulmaya başladıklarını daha önce yayımladığımız çeşitli yazılarıda görmüştük. Alüminyuma kıyasla bile daha hafif bir metal olması nedeniyle, yüksek ağırlığa sahip parçaların pek istenmediği havacılık ve otomotiv gibi endüstrilerde magnezyum alaşımlarına yönelik ilgi gerçekten de artıyor. Magnezyuma yönelik bir ilgi var desek de, magnezyum alaşımları henüz alüminyum alaşımları kadar geniş bir kullanım alanı bulamıyorlar. Bunun temel nedeni, magnezyumun alüminyuma kıyasla hem sıvı […]

Okumaya Devam Et →

Alüminyum dökümde sıvı alaşımın temizliği hakkında

Öncelikle güzel bir haber ile başlayalım: Alüminyum döküm alaşımları üzerine odaklanan El Kitabı’nın 4. sayısının hazırlıkları devam ediyor ve önümüzdeki haftalarda yayımlanacak. Bu özel sayılardan haberdar olmak isteyen okuyucularımızın, bu sayfa üzerinden ücretsiz abonelik yaptırabildiklerini tekrar hatırlatalım. Dökümhane projesi kapsamında alüminyum alaşımları üzerinde daha önce yayımladığımız yazılarda, dökümhanelerde yaygın şekilde dökülen başlıca alaşımlarda bulunan elementler ve bu elementlerin sağladığı temel özellikler üzerinde durmuştuk. Bu yazıda, bir açıdan yine kimyasal kompozisyon […]

Okumaya Devam Et →

Alüminyum basınçlı dökümde tuz maçaların kullanımı (lost core)

Biliyorsunuz, enerji tüketiminin optimize edilmesi ve CO2 emisyonlarının azaltılması günümüzün önemli konularından bir tanesi. Bu güncel konunun yarattığı baskının doğal bir sonucu olarak, enerji tüketiminin ve CO2 emisyonlarının yoğun olduğu havacılık ve otomotiv sektörlerinde daha hafif malzemelere yönelik bir arayışın yaşandığını görüyoruz. Bu arayış bizi daima daha hafif malzemeler kullanmaya yöneltmiyor: Zaman zaman dökme demir gibi ağır malzemelerin kullanarak, parça tasarımına yapılan müdahaleler sonucunda parçanın hafifletilebildiğini de görebiliyoruz. Dökme demir ve […]

Okumaya Devam Et →

Alüminyum alaşımlarının döküm sürecinde soğuma eğrilerinin kullanımı

Soğuma eğrilerinin yorumlanması sayesinde döküm süreci sırasında alaşımın metalurjik durumu hakkında bilgi almak, dökme demir dökümcüleri için yeni bir konu değil. Dökümhane sitesinde yayımladığımız çeşitli yazılarda dökme demir özelinde bu konuyu ayrıntılı bir şekilde ele alıp, soğuma eğrilerinden nasıl faydalanabileceğimiz üzerinde durmuştuk. Bu yazıda bu kullanışlı yöntemin alüminyum dökümündeki uygulamalarını ele alacağız. Dökme demir üretiminde oldukça pratik faydaları olan soğuma eğrisi analizini, alüminyum dökümde hangi bilgileri elde etmek amacıyla kullanabiliriz sorusuna, […]

Okumaya Devam Et →

Alüminyum alaşımlarının yüksek sıcaklık performansı

Alüminyum alaşımlarının son yıllarda özellikle otomotiv sektöründe gittikçe artan bir kullanım alanı bulduklarını görüyoruz. Hafifliğine tezat yaratacak ölçüde yüksek mekanik özellikler sergileyebilen alüminyum alaşımları, bu özellikleri sayesinde sadece otomotiv değil, savunma ve makine gibi farklı sektörlerde de uygulama alanı bulabiliyorlar. Her ne kadar metalurji ve malzeme biliminin sağladığı bilgiler neticesinde alüminyum alaşımlarının mekanik özelliklerini iyileştirmenin yolları keşfedilmiş olsa da, dökme demir ya da çelik gibi rakipleri karşısında alüminyum alaşımlarının hala […]

Okumaya Devam Et →

Üç boyutlu yazıcıların döküm sektörüne girişi

Çok uzak olmayan bir geçmişte teknolojik bir hayal gibi bakılan ve uygulama alanları konusunda kafa karışıklıkları bulunan üç boyutlu yazıcılar, döküm sektörü içinde kendilerine bir yer bulmaya başladılar. Bu giriş, aslında bir açıdan beklenmedik bir şekilde gerçekleşti: Çünkü esas olarak parçayı üretmek için tasarlanan bu teknoloji, döküm sektöründe parçanın yazdırılması için değil, parçanın içine döküleceği kalıbın ve maçaların yapımı için kullanılıyor. Kalıp yerine parçanın üretimini mümkün kılan teknolojiler de var. […]

Okumaya Devam Et →

Dart hatası nedir?

Geçtiğimiz haftalarda, Dökümhane projesi kapsamında yayımladığımız yazılarda bir süre boyunca kalıplama ve kum kaynaklı hatalara yer verip, bu konudaki eksikleri kapatacağımız belirtmiştik. Çok kısa bir süre önce kalıp kumlarının ısıl genleşmesi üzerine yayımladığımız yazıyla ilişkili olarak, bu yazıda yine genleşmeyle ilgili bir problemi ele alacağız: Dart hatası. Dart, her şeyden önce bir yüzey hatası. Parça yüzeyinde pürüzlü bir kabuk görüntüsüne sahip olarak ortaya çıkan dart, sergilediği bu görüntü nedeniyle kum yalaması […]

Okumaya Devam Et →