DÖKÜMHANE

Türk Döküm Sektörünün Eğitim Platformu

Dökümhane Akademi

akademi banner

Dökümhane Akademi üyesi işletmelerin çalışanları, aşağıda listelenen eğitimlere sınırsız katılım hakkına sahiptir.

Toplu eğitim rezervasyonu (Dijital seminer)

Eğer bu eğitimleri işletmenizdeki toplantı ve seminer odalarında toplu halde izlemek ve değerlendirme testleri yapmak istiyorsanız, Dijital Seminerler sayfasından rezervasyon yaptırabilirsiniz.


Eğitim No. 1: Dökme Demir Katılaşmasına Giriş

ders1Bu eğitim, dökümhane mühendisliğine yeni başlayan ya da farklı departmanlarda çalışan ve işin mühendislik boyutu hakkında temel düzeyde bilgi almak isteyen kişiler için hazırlandı. Dökme demir katılaşmasının temelleri, demir-karbon faz diyagramına göre katılaşma süreci, mikroyapının oluşumu ve dökme demirlerde görülen başlıca faz yapılarının açıklanması bu eğitimin genel çerçevesini oluşturuyor.

Anahtar kelimeler: Dökme demir, faz diyagramı, mikroyapı oluşumu, dökme demirde fazlar

Kayıt formu için tıklayın ↓


Eğitim No. 2: Dökme Demirde Alaşım Elementlerinin Etkileri

ders2Yukarıdaki eğitimin devamı olarak, bu eğitim de dökümhane mühendisliğine yeni başlayan ya da farklı departmanlarda çalışan ve işin mühendislik boyutu hakkında temel düzeyde bilgi almak isteyen kişiler için hazırlandı. Karbon (C), silisyum (Si), fosfor (P), kükürt (S) gibi temel elementlere ek olarak bakır (Cu) ve kalay (Sn) gibi perlit yapıcı elementler ve krom (Cr), molibden (Mo) ve vanadyum (V) gibi karbür yapıcı elementlerin etkileri, segregasyon eğilimleri ve alaşımda bulunması gereken miktarlar bu eğitimin genel çerçevesini oluşturuyor.

Anahtar kelimeler: Alaşım elemetleri, perlit yapıcılar, karbür yapıcılar, segregasyon

Kayıt formu için tıklayın ↓


Eğitim No. 3: Küresel Grafitli Dökme Demir – Temel Özelliklere Giriş

ders3Sfero dökme demir üreten dökümhaneler için hazırlanan bu eğitim, matris yapısı, küresellik, küre sayısı, kürelerin boy dağılımı ve karbürler gibi etkenlerin sfero dökme demirlerin özelliklerini ne şekilde etkilediğini açıklamak için hazırlandı. Sfero dökme demirlerin sınıflandırılması hakkında da bilgi sunulan bu eğitim, daha ziyade sfero dökme demir üretimine yeni başlayan mühendisler için hazırlandı.

Anahtar kelimeler: Sfero sınıfları, küresellik, küre boy dağılımı, küre sayısı, ferrit/perlit oranı, karbür miktarının etkileri

Kayıt formu için tıklayın ↓


Eğitim No. 4: Küresel Grafitli Dökme Demir Üretimine Giriş

ders4Bu eğitim, küresel grafitli dökme demir üretiminde uygulanan ergitme, Mg tretmanı ve aşılama işlemlerinin ayrıntıları hakkında bilgi vermek için hazırlandı. Eğitimin adında her ne kadar giriş ifadesi yer alsa da, konuyu mümkün olduğunca ayrıntılarıyla ele alıp, farklı Mg işlemlerinin etkileri, Mg işleminin veriminin hesaplanması ve aşılama işlemi hakkında genel bir değerlendirme sunuyoruz.

Anahtar kelimeler: Sferonun alaşımlanması, Mg tretmanı, aşılama, tretman verimi

Kayıt formu için tıklayın ↓


Eğitim No. 5: Dökme Demirin Termal Analizine Giriş

ders5Bu eğitim, termal analize yeni başlayan mühendisler için, termal analizin uygulanması ve temel prensipleri hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlandı. Kullanılan analiz kapları, soğuma eğrisinin genel tarifi ve kritik dönüşüm sıcaklıklarının açıklanmasıyla başlayan eğitim, soğuma eğrisi analizini kullanarak kompozisyon kontrolünün nasıl yapılacağı ve gri dökme demirde optimum aşı seviyesinin nasıl tayin edilebileceği gibi konulara da açıklık getiriyor.

Anahtar kelimeler: Soğuma eğrisi, karbon eşdeğeri tayini, aşılama kontrolü

Kayıt formu için tıklayın ↓


Eğitim No. 6: Sfero Üretiminde Termal Analiz ile Süreç Kontrolü

ders6Sfero dökme demirlerin üretiminde termal analiz yaklaşımının etkin bir şekilde kullanılabilmesi için ihtiyacınız olan tüm bilgiler bu eğitimde aktarılıyor. Aşılama ve tretman sonrasında karbon eşdeğerini dar bir aralıkta tutmak için ocak ayarını termal analiz ile nasıl yapılabileceği, çekinti probleminin giderilmesi için ideal termal analiz parametreleri ve bu paramaterin nasıl elde edilebileceği bu eğitimin genel çerçevesini oluşturuyor. Soğuma eğrisinin türevinin sağladığı bilgiler de bu eğitim kapsamında sunuluyor. Termal analize yeni giriş yapanların, bu ders öncesinde “Dökme Demirin Termal Analizine Giriş” eğitimini almalarını tavsiye ediyoruz.

Anahtar kelimeler: Soğuma eğrisi, ocak ayarı, kompozisyon kontrolü, çekinti, aşılama

Kayıt formu için tıklayın ↓


Eğitim No. 7: Dökme Demirlerin Aşılanması

ders7Bu eğitim ilk olarak gri ve sfero dökme demirlerde aşılamanın çalışma mekanizması hakkında temel bir bilgi sunduktan sonra, aşının etkinlik gösterebilmesi için alaşımda bulunması gereken elementler ve sağlanması gereken koşullar üzerinde duruyoruz. Farklı aşılama yöntemlerinin ve aşılarda bulunan çeşitli elementlerin etkilerinin bir değerlendirmesini yaptıktan sonra, aşılama sürecini nasıl tasarlayabileceğiniz konusunda fikir vermesi amacıyla, sfero üretiminde uygulanabilecek bir aşılama prosedürünü açıklıyoruz.

Anahtar kelimeler: Aşılama yöntemleri, aşılarda bulunan elementler, sferonun aşılanması

Kayıt formu için tıklayın ↓


Eğitim No. 8: Sfero Dökme Demirde Grafite Dair Biçimsel Problemler

ders8Chunky, patlak, sivri grafit: Sfero dökme demir üreten çoğu dökümhanenin başını ağrıtan grafite dair biçimsel problemler ve bu problemlerin çözüm yolları bu eğitimin genel çerçevesini oluşturuyor. Vermikülerleşme hakkında da bilgi sunulan bu eğitimde, her ne kadar biçimsel bir problem olmasa da, karbon yüzmesi de ayrıntılı olarak ele alınıp, giderilmesi için uygulanabilecek çözüm yolları tartışılıyor.

Anahtar kelimeler: Chunky grafit, patlak grafit, iğnemsi grafit, düzensiz grafit, vermikülerleşme, karbon yüzmesi

Kayıt formu için tıklayın ↓


Eğitim No. 9: Dökme Demirde Eser Elementlerin Etkileri

ders9Temel elementlerin etkilerini biliyoruz. Peki, ya eser miktarda bulunan elementler? Eser miktarda bulunmasına rağmen cürufu sıvılaştırabilen, perlit miktarını arttıran ya da chunky grafiti temizleyebilen elementler olduğunu biliyor musunuz? Eser miktarda bulunan elementler çoğu zaman dikkatlerden kaçsa ve göz ardı edilseler de, dökme demirlerin yapısında oldukça ciddi etkiler ortaya çıkartabiliyorlar. Bu eğitimde gri ve sfero dökme demirlerde eser miktarda bulunan elementlerin etkileri üzerinde duruyoruz.

Anahtar kelimeler: Eser elementler, karbür oluşumu, chunky grafit, sivri grafit, sıvı cüruf, gaz gözenekleri

Kayıt formu için tıklayın ↓


Eğitim No. 10: Döküm Parçalarda Damarlanma Problemi

ders10Damarlanma (veining), döküm parçaların yüzeyinde ortaya çıkan damar ya da fitil görünümündeki hatalara verilen isim. Silis kumla yapılan kalıp ve maçalarda görülen bu hata türünü doğru müdahelelerle gidermek mümkün. Damarlanma hatasının ortaya çıkma nedenleriyle başlayan bu eğitim, hatanın ortaya çıkmasını teşvik eden faktörleri açıkladıktan sonra, bu hatanın giderilmesi için uygulanabilecek çözüm yollarını da sunuyor. Bu eğitimde, kalıp/maça karışımının damarlanma eğilimini test etmek amacıyla uygulayabileceğiniz bir test hakkında da bilgi veriliyor.

Anahtar kelimeler: Damarlanma, yüzey hataları, maça karışımı, kum karışımı

Kayıt formu için tıklayın ↓


Eğitim No. 11: Sfero Dökme Demir Üretiminde Mg Tel Tretmanı

ders11Sfero dökme demir üretiminde uygulanan küreselleştirme işlemi için birçok farklı yöntem kullanılabiliyor. Bu eğitim, son yıllarda adını oldukça sık duymaya başladığımız tel tretman yöntemi üzerine odaklanıy0r. Tel tretman yöntemi her dökümhane için uygun bir proses değil. Prosesin sahip olduğu bazı kısıtlamalar nedeniyle her ne kadar bazı dökümhanelerin bu yöntemden uzak durması gerekiyor olsa da, tel tretman prosesine uygun dökümhanelerin bu işlemden birçok fayda elde edebileceklerini biliyoruz. Bu eğitim, nispeten yenilikçi diyebileceğimiz bu yöntemi ayrıntılarıyla ele alıyor ve dökümhanelerde başarılı bir şekilde kullanıma alınabilmesi için geren tüm parametrelerin değerlendirmesini sunuyor.

Anahtar kelimeler: Sfero, Mg tretmanı, küreselleştirme, tretman verimi

Kayıt formu için tıklayın ↓


Eğitim No. 12: Vermiküler Grafitli Dökme Demir: Üretimi ve Özellikleri

ders12Vermiküler grafitli dökme demir gerek mikroyapısı, gerekse sergilediği özellikler açısından gri ve sfero dökme demirler arasında bir geçiş yapısı olarak değerlendiriliyor. Sfero kadar yüksek olmasa da, gri dökme demire kıyasla daha iyi mekanik özellikler sergileyebilen vermiküler grafitli dökme demir, sahip olduğu yüksek ısı iletkenliği sayesinde fren diski ve motor bloğu gibi hem mekanik, hem de ısıl yüklerin yoğun şekilde etki ettiği parçalar için uygun bir malzeme tercihi olarak öne çıkıyor. Son yılların bu popüler malzemesinin üretimine dair tüm ayrıntıların sunulduğu bu derste, vermiküler grafitli dökme demir üretiminde süreç kontrolünün nasıl sağlanabileceği ve elde edilecek mekanik ve ısıl özelliklerin sınırları hakkında da kapsamlı bir değerlendirme sunuyor.

Anahtar kelimeler: Vermiküler grafit, Mg tretmanı, Mg/S oranı, ısıl ve mekanik özellikler

Kayıt formu için tıklayın ↓


Eğitim No. 13: Katı Çözeltiyle Güçlendirilmiş Ferritik Sfero Dökme Demirler (SSF)

ders13Bu eğitimde, son yıllarda adını gittikçe daha sık duymaya başladığımız katı çözeltiyle güçlendirilmiş ferritik sfero dökme demirler üzerinde duruyoruz (İngilizce: solid solution strengthened ferritic ductile iron, SSF). Alıştığımız üretim yaklaşımlarından farklı olarak perlit yapıcı elementleri kullanmadan, tamamen ferritik bir yapıya sahip olacak şekilde üretilen bu sfero dökme demirler, dayanımlarını katı çözelti sertleşmesi adı verilen bir işleyiş sayesinde kazanıyorlar. Bu eğitimde, bu malzemenin EN 1563:2011 standardı uyarınca tanımlanan özelliklerden başlayarak, üretimi, süreç kontrolü ve döküm hatalarını ele alıp, dökümhanenizde bu malzemeyi üretmeye başlamanız için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri aktarıyoruz.

Anahtar kelimeler: SSF, Ferritik sfero dökme demir, ikinci nesil, katı çözelti sertleşmesi

Kayıt formu için tıklayın ↓


Eğitim No. 14: Döküm Parçalarda Gaz Hataları ve Çözüm Yolları

ders14Gaz hataları hem birçok farklı kaynağa bağlı olarak, hem de farklı biçim ve ölçeklerde karşımıza çıkabiliyor. Bu eğitimde öncelikle gaz hatalarının temel bir sınıflandırmasını sunduktan sonra, döküm sıcaklığı, döküm hızı, kullanılan kalıp türü ve çeşitli elementlerin etkileri çerçevesinde gaz hatalarının arkasında yatan nedenleri ve hata bazında çözüm yollarını ele alıyoruz. İster karınca tipi küçük gözenekler olsun, ister büyük gaz hataları, Türkçe literatüre baktığımızda genellikle sadece bazı kalıp bağlayıcıları ve element konsantrasyonları çerçevesinde, kısıtlı bir çözüm yelpazesi sunulduğunu görüyoruz. Bu eğitimde, gaz hatalarını teşvik eden ve ilk bakışta pek akla gelmeyen saklı kaynakları da deşifre edip, bu hatalarla karşılaşan Dökümhane Akademi kullanıcılarının etkin çözüm yollarını bulmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz.

Anahtar kelimeler: Gaz hatası, gaz boşluğu, dökme demir, çelik.

Kayıt formu için tıklayın ↓


Eğitim No. 15: Dökümhanelerde Enerji Verimliliği

ders15Dökümhaneler işleyiş prensipleri gereği oldukça yüksek seviyede enerji ihtiyacı olan işletmeler. Miktarı binlerce tonu aşan miktarda katı metali ergitip, sonra tekrar katılaştırma prensibine dayalı bir üretim anlayışının doğal sonucu olarak, özellikle ergitme aşamasının çok ciddi bir enerji gereksinimine sahip olduğunu biliyoruz. Bu eğitim, dökümhanelerde enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapmak isteyen işletmelere, en büyük fırsatların nerede olduğunu göstermeyi ve basit bazı müdaheleler sonucunda, elektrik faturalarında oldukça ciddi indirimler elde edilebileceği farkındalığını oluşturmayı hedefliyor. Enerji verimliliğini arttırmak için pratik, uygulanabilir tavsiyelerin aktarıldığı bu eğitimde, döküm sektörümüzde faaliyet gösteren işletmelerin enerji masraflarını azaltabilmeleri için gerekli tüm bilgileri basit bir anlatımla aktarmayı hedefliyoruz.

Anahtar kelimeler: Enerji verimliliği, enerji maliyeti, dökme demir, çelik, alüminyum.

Kayıt formu için tıklayın ↓


Eğitim No. 16: Döküm Süreçlerine Uygun Tasarımın Temelleri

ders16Döküm süreçleriyle üretilen parçaların tasarım aşamasında, döküm sürecinden kaynaklanan birçok kısıtlamanın ve parametrenin dikkate alınması gerekiyor. Çekme ve işleme payları, kalıptan çıkarma açıları gibi parametrelerin önemine ek olarak, katılaşma sırasında görülen çekinti daralması ve büyük gaz gözenekleri gibi hataların oluşması da doğru tasarım ile engellenebiliyor.

Bu eğitim, özellikle döküm alıcısı firmaların tasarım bölümlerinde çalışan mühendislere, döküm süreçlerinden kaynaklanan kısıtlamaları ve bu süreçlere dair önemli noktaları aktarmak amacıyla hazırlandı. Parça tasarımları döküm süreçlerinde rol oynayan çeşitli parametreler dikkate alınarak yapıldığı zaman birçok hatanın oluşması baştan engellendiği için, hem prototip sürecinini hızlanması, hem dem maliyetlerin düşürülmesi açısından bu eğitimde aktarılan bilgiler büyük önem taşıyor.

Anahtar kelimeler: Parça tasarımı, döküm süreçleri, dökme demir, çelik, alüminyum.

Kayıt formu için tıklayın ↓


Eğitim Kayıt Formu

uyelikbilgiÜye işletmelerin çalışanları, istedikleri eğitime bir hafta önceden kayıt yaptırabilirler (üyelik hakkında bilgi için tıklayın):

Not:

  1. Kayıdınız sonrasında, derse katılımınız için gerekli bilgiler önümüzdeki Pazartesi günü e-posta adresinize gönderilecektir.
  2. Bu eğitimler sadece üye işletmelere açıktır. Bilgi için tıklayın.
  3. Üye firmalar dışınan gelen kayıt talepleri dikkate alınmayacaktır.